Podijeli članak

Klub zastupnika SBB-a uputio je Vladi Federacije zahtjev čiji sadržaj prenosimo u cijelosti:

Cijenjeni,

svjedoci smo situacije u kojoj zbog pandemije i izvanredne situacije je u zastoju gotovo pa cijeli gospodarski sustav u Federaciji BiH. Privatni sektor je ugrožen i na koljenima a jednako tako i većina radnika jer prometa nema. Ugrožene su sve gospodarske grane, počev od turizma, hotelijerstva, uslužnih djelatnosti, zdravstvenih privatnih ustanova, marketing agencije, trgovine tekstilom i dr. robom koja nije prehrambena, izdavačke kuće, sve do toga da je u krizi i RTV Servis BIH jer građani u ovoj situaciji ne plaćaju rtv pristojbu, kao i mnogi drugi.

Stoga, upućujemo urgentni zahtjev da ODMAH Vlada Federacije BIH i Agencija za bankarstvo FBIH uvedu POTPUNI MORATORIJ NA OTPLATU KREDITA I LIZINGA ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA minimalno na tri mjeseca, uz mogućnost da kreditne obveze izmiruju oni koji to mogu u ovoj situaciji. To je jedino ispravno i moguće rješenje.

Obrazloženje:

Agencija za bankarstvo FBIH je obznanila Odluke o moratoriju i danas Pojašnjenje s naznačenim mjerama i uz navode ( boldirano) da se to odnosi samo na one klijente koji su izravno ili neizravno pogođeni izvanrednim okolnostima.

To znači da se ostavlja mogućnost bankama i lizing društvima da procjenjuju tko je ugrožen i tko nije, odnosno da moraju ući u komunikaciju sa svakim klijentom da vide koju od predloženih mjera da servisiraju. Takav način za primjenu moratorija nije dobar jer u konačnici ostavlja mogućnost kreditorima da odlučuju kome će od fizičkih lica omogućiti neku od mjera ili kome će od pravnih lica
omogućiti korištenje neke od mjera. Banke bi u tom slučaju bile doslovno zatrpane zahtjevima i to ne znači praktičnu primjenu moratorija već nešto sasvim drugo.

Jasno je da 90% privatnog sektora i fizičkih lica nisu u mogućnosti izmiriti svoje obveze po kreditima i lizing obaveze pa stoga ovakva odluka Agencije za bankarstvo FBIH nije dobra jer ne sagledava na realan način stanje u državi. Vlada FBIH mora uvesti potpuni moratorij jer je to jedino ispravno rješenje i to počev od ODMAH - navedeno je u pismu zastupnika SBB-a u Parlamentu FBiH.