Podijeli članak

Zakon o električnoj energiji i plinu BiH, koje je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u proceduru uputilo još prije dvije godine, potrebno je hitno usvojiti i time spriječiti daljnje štete koje trpi energetski sektor, ali i svi građani, rečeno je na današnjem sastanku ministara Mirka Šarovića i direktorice misije USAID-a Nancy J. Eslick.

Zakon o električnoj energiji i gasu je odavno pripremljen i u potpunosti usklađen sa europskim standardima, a svoju suglasnost dali su Energetska zajednica i Europska komisija.

"Previše vremena gubimo i previše štete trpimo čekajući usaglašavanje entiteta. Vlada RS je nedavno dala svoje pozitivno mišljenje, ali sada čekamo FBiH koja je negativno mišljenje dala još 2017. i od tada je cijeli proces zakočen", istaknuo je Šarović.

Dodao je da je, osim mogućnosti novih sankcija Energetske zajednice, taj zakon važan i zbog toga što je postojeći Zakon o električnoj energiji iz 2002. zastario i kao takav predstavlja prepreku razvoju energetskog sektora.

"Osim toga, ostajemo bez značajnih sredstava koja su namijenjena BiH kroz različite projekte. Moja procjena je da BiH neusvajanjem zakonodavstva u oblasti električne energije i gasa gubi nekoliko desetina miliona eura", rekao je Šarović.

Na sastanku je dogovoreno da USAID u narednom periodu aktivno radi na pružanju podrške u usaglašavanju zakona sa entitetskim vladama kako bi bio nastavljen čitav proces, a time i unaprijeđena konkrentnost tog sektora i ispunjene preuzete obaveze prema Energetskoj zajednici, prenosi Klix.

Iz USAID-a su najavili da će fokus svoga rada u narednom periodu usmjeriti na daljnji razvoj sektora prirodnog plina, energetske efikasnosti, kao i na stvaranje tržišta električne energije.

Posebna pažnja u narednom periodu bit će usmjerena i na podršku investiranju u sektor energetike, kroz unapređenje i pojednostavljenje izdavanja potrebnih dozvola jer, kako je zaključeno, energetski sektor ima sve potencijale i mogućnosti da bude najzdraviji dio ekonomije BiH, priopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.