Podijeli članak

Pandemija koronavirusa nije utjecala na dinamiku izgradnje Koridora Vc. Trenutno je u izgradnji 38,5 kilometara autoceste, rekao je u intervjuu za Dnevni avaz Vojin Mitrović, ministar komunikacija i prometa BiH.

Aktivna su sva gradilišta, a riječ je o gradilištima Vranduk - Ponirak, Ponirak - Vraca, Vraca - Donja Gračanica, Klopče - Donja Gračanica, tunel Ivan, Buna - Počitelj i Počitelj - Zvirovići. U tijeku su i radovi prve faze na izgradnji brze ceste Prača - Goražde (tunel Hranjen) dužine 5,5 kilometara te radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini od 5,8 kilometara. Do studenoga će se završii i pustiti u promet novih 11 kilometara autoputa.

Radi se o dionicama Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i o dijelu dionice Donja Gračanica - Vraca. Time će biti kompletirana zaobilaznica oko Zenice, objasnio je Mitrović. Kaže kako najavljena recesija neće utjecati na gradnju autoputeva u BiH.

Izgradnja dionica autoceste na Koridoru Vc se nastavila u punom obimu bez značajnih poteškoća do sada. Za sve dionice autoceste na Koridoru Vc koje su u izgradnji osigurani su vanjski izvori financiranja, odnosno one se financiraju putem kreditnog okvira zaljučenog s međunarodnim financijskim institucijama te bespovratnim sredstvima Europske unije, kaže Mitrović.

Kada je u pitanju autocesta Sarajevo - Beograd, kaže kako će se razvoj cestovne infrastrukture u FBiH u narednom razdoblju zasnivati na projektima izgradnje novih cesta visokog ranga. - Transportna strategija FBiH navodi kako FBiH, sa stanovišta prometa i geografskog povezivanja, karakterizira izražena potreba za novim modelima i ciklusima investicija.

Strateški značaj autoceste Sarajevo - Beograd za Federaciju i BiH se ogleda kroz podršku sveopćeg razvoja gravitacijskog područja autoceste i cijele države, kao i razvoj prioritetnih gospodarskih grana, ravnomjerni regionalni razvoj, porast zaposlenosti i pozitivan utjecaj na demografski razvoj, rekao je.

Autocesta će, također, omogućiti povezivanje BiH s europskim prometnim sustavom, ojačati tranzitnu ulogu BiH, doprinijeti uklanjanju uskih grla u prometnoj infrastrukturi, omogućiti bolji protok ljudi i roba, povećati sigurnost prometa te povećati mobilnosti stanovništva, naglasio je Mitrović.

Naplata cestarina drastično je pala, Mitrović ističe kako je ukupno smanjenje prihoda od naplate cestarine u posljednja tri mjeseca (veljača, ožujak i travanj) bilježi pad za 24,7 posto, što za izravnu posljedicu ima smanjenje prihoda „Autocesta FBiH“.

U ovisnosti od budućih kretanja - prije svega dužine trajanja oporavka i vraćanja na razinu gospodarskog razvoja koji je bio prije novonastale situacije, moći će se preciznije izmjeriti utjecaj na financiranje obveza.