Podijeli članak

Ravnateljica Opće bolnice Konjic Suzana Sokolović Begić je sama sebi povećavala plaću koja je mjesečno iznosila do 6.500 KM, utvrdili su revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH uz još niz nepravilnosti u poslovanje te zdravstvene ustanove.

"Obavljenom revizijom smo utvrdili sustavnu grešku pri obračunu plaća, gdje se naknada za noćni rad obračunava u iznosu od 50% od neto satnice, umjesto da se obračunava u iznosu od 30% od bruto satnice, kako je propisano Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, što ima za posljedicu veće troškove plaća. Navedeno ide u korist zaposlenika kojima se isplaćuje veći iznos od propisanog“, navode revizori.

Dodaju da se efekte ukupnog utjecaja na financijske izvještaje ne možemo procijeniti.

Nejasni izvještaj

"U periodu od siječnja do studenog 2019. godine sadašnja ravnateljica je ove poslove obavljala i u svojstvu vršiteljice dužnosti, a u ranijem periodu također je bila ravnateljiica. Mjesečna osnovna neto plaća ravnateljice utvrđena je u iznosu od 3.800 KM, u skladu s Ugovorom o plaći, pravima i obvezama ravnatelja iz 2015. godine, kao i njegovim aneksima iz 2018. godine, zaključenim s Upravnim odborom. Novim Aneksom ugovora iz rujna 2019. godine osnovna neto plaća povećana je na 3.950 KM. Pored toga, shodno ugovoru i aneksima, osnovna plaća ravnateljice uvećava se 10% za obavljanje poslova specijaliste u toku vršenja funkcije direktora i dodatke u skladu s Pravilnikom o radu (dodatak na uvjete rada 7%, zvanje primarijusa 3% i položajni dodatak kao Šef odjeljenja 10%).

Utvrđeno je kako je direktorica u tijeku 2017. godine donijela odluke kojima je sebi odredila novčane dodatke na osnovnu plaću: za pregled pacijenata prilikom izdavanja Iiječničkih uvjerenja i sistematskih pregleda radnika u iznosu od 100 KM mjesečno, za obavljanje poslova akreditacije aktivnosti porodilišta u iznosu od 200 KM mjesečno i za dolaske na intervenciju izvan radnog vremena u iznosu od 50 KM po dolasku“, navode revizori u izvještaju. Također, je kako dodaju u 2018. godini donijela Odluku kojom je sebi utvrdila i novčani dodatak na plaću za rad supervizora u pripravnosti u iznosu od 700 KM mjesečno.

Shodno navedenom, neto plaća ravnateljice za srpanj i prosinac 2019. godine iznosila je 6.507 KM.

"Imajući u vidu da je Pravilnikom o radu definirano da plaću ravnateljice utvrđuje Upravni odbor i da su sve ove odluke donesene pozivajući se na Član 17. Statuta, kojim nije definirana mogućnost donošenja ovakvih odluka, već su definirane generalne odgovornosti direktorice u rukovođenju Bolnicom, ne možemo potvrditi osnovanost za donošenje odluka o utvrđivanju novčanih dodataka na osnovnu plaću ravnateljice u ukupnom iznosu od 1.000 KM mjesečno i 50 KM po dolasku na intervenciju izvan radnog vremena“, pojašnjavaju revizori.

Obavljenom revizijom utvrdili su, kako navode da se prilikom obračuna i isplate plaća ne primjenjuje dosljedno Pravilnik o radu Bolnice, u dijelu koji se odnosi na obračun pripravnosti Ijekara, noćni rad i plaću ravnateljice.

Preispitati osnovnost odluka

"Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih iskazani su u iznosu od 437.725 KM, u okviru kojih su najznačajniji: naknada za ishranu u toku rada 350.994 KM, naknade troškova prevoza na posao i sa posla 28.074 KM, za odvojeni život 19.005 KM, za stručno usavršavanje i osposobljavanje 11.806 KM, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu 8.923 KM i pomoći i naknade troškova sahrane u slučaju smrti 8.381 KM", navodi se.

Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama iskazani su u iznosu od 175.703 KM, u okviru kojih se na bruto naknade članovima Upravnog odbora odnosi 19.531 KM i na bruto naknade za ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima 156.172 KM (neto 129.896 KM).

"Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu i ugovora o privremenim poslovima za sistematizirana radna mjesta Iiječnika, koji se obavljaju u kontinuitetu tijekom cijele godine, što nije u skladu sa Zakonom o obligacijskim odnosima i Zakonom o radu", navode revizori.

Utvrdili su kako navode da Opća bolnica Konjic obračun plaća i naknada zaposlenih ne vršiti uz dosljednu primjenu Pravilnika o radu Bolnice u dijelu koji se odnosi na naknadu za pripravnost i noćni rad.

"Potrebno je da Upravni odbor preispita osnovanost odluka o utvrđivanju dodataka na plaću ravnateljiice te u skladu sa konstatovanim poduzme adekvatne mjere, prilikom angažiranja nedostajućeg Iiječničkog kadra osigurati transparentnost, a ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima zaključivati u skladu sa zakonskim propisima za uvjete koji nisu sistematiziranih u bolnici", zaključili su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.