Podijeli članak

Vlada FBiH je usvojila informacijo o raspodjeli sredstava iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu prema kojoj će se sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19, od 29. prosinca 2020. godine.

Prema instrukciji, od ukupno 6,1 milijuna KM koji pripadaju Federaciji BiH, 50 posto treba biti uplaćeno na depozitni račun FBiH, do preostalih 50 posto treba uplatiti na depozitne račune deset županija u omjerima koji su određeni Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu. Od tog dijela, Unsko-sanskoj županiji pripada 11,95 posto, Posavskoj 3,8 posto, Tuzlanskoj 19,46 posto, Zeničko-dobojskoj 15,94 posto, Bosansko-podrinjskoj 2,08 posto, Srednjobosanskoj 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskoj 9,71 posto, Zapadnohercegovačkoj 4,15 posto, Sarajevskoj 18,09 posto i Hercegbosanskoj županiji dio od 3,68 posto.

Federalno i županijska ministarstva financija dužna su svoje izvještaje o utrošku sredstava dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine, priopćeno je iz Vlade FBiH.