Podijeli članak

Jednodnevna radionica za antikorupcijski tim Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) i kontakt osobe za borbu protiv korupcije ministarstava Vlade HNŽ-a održana je u ponedjeljak u Mostaru, u organizaciji Misije OESS-a u BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Cilj je radionice pružanje podrške timu za borbu protiv korupcije u njihovom naporu usmjerenom na nadzor i provođenje županijske strategije za borbu protiv korupcije, kao i na efikasno planiranje i koordinaciju antikorupcijskih aktivnosti.

Radionica je organizirana uz podršku osoblja Agencije za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, koji su se u svojim predavanjima fokusirali na adresiranje gore navedenih prioriteta i jačanje kapaciteta tima za borbu protiv korupcije, priopćeno je iz Misije OESS-a u BiH.