Podijeli članak

Dok se posljednjih dana političari u BiH utrkuju tko će dati oštriju kritiku na namjeru Hrvatske da gradi odlagalište otpada na granici s BiH, Dnevni avaz otkriva da BiH ima itekako razloga za zabrinutost i s radioaktivnim otpadom koji je već u njoj. Naime, izvještaj Državne regulatorna Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH o stanju u toj oblasti za prošlu godinu,vrvi od alarmantnih podataka i apela na hitno djelovanje.  

Nezanemariva prijetnja

Kao najveći problem ističe se nepostojanje centralnog skladišta radioaktivnog materijala zbog čega se taj materijal ne može skladištiti na siguran i siguran način.

Kako je navedeno u izvještaju taj problem predstavlja i opasnost i za zdravlje stanovništva ,a i prijetnju za sigurnost zemlje.

- Ovakva situacija je vrlo rizična s obzirom na to da izvori zračenja mogu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje stanovništva, te predstavljaju nezanemarivu prijetnju sigurnosti u BiH ako dođu u pogrešne ruke pošto se mogu koristiti za terorističke aktivnosti (npr. scenarij prljave bombe) - navodi se u izvještaju.

Iz Agencije ističu i da se jedino centralizirano skladište radioaktivnog materijala koje bi se moglo koristiti, ako dobije licencu od Agencije, nalazi u okviru kompleksa Federalne uprave policije i njime upravlja Zavod za javno zdravstvo FBiH — Centar za zaštitu od zračenja.

Kontejner spreman  

U izvještaju je navedeno da su u BiH tijekom 2018. godine izvori zračenja koji se ne koriste bili uskladišteni na 19 privremenih lokacija. Navedeno je i da su se izvori zračenja s teritorija Republike Srpske u prethodnom periodu skladištili u prostorijama bivše kalibracijske laboratorije u MDU Čajavec, ali da ona više nije u funkciji.

Ti izvori su još na toj lokaciji u transportnom kontejneru, pripremljeni za prijenos u novo centralno skladište kada ono bude spremno.

Ovaj izvještaj upućen je u parlamentarnu proceduru, no zbog blokade rada Parlamenta BiH nema ga tko razmatrati niti se pozabaviti upozorenjima u njemu.

Što je još gore,a također je navedeno u tom dokumentu Agencija je sličan izvještaj za pretprošlu godinu uputila Parlamentu u lipnju 2018., no ni prošli saziv Parlamenta nije ga razmatrao.

Ima ga i na javnim mjestima

- Pored poboljšanja stanja radijacijske sigurnosti i zaštite stanovništva od negativnih efekata ionizirajućeg zračenja, uspostavljanjem novog centralnog skladišta radioaktivnog materijala bi se znatno poboljšalo i stanje nuklearne sigurnosti jer bi se smanjila mogućnost krađe ili zloupotrebe radioaktivnog materijala koji se nalazi kako u privremenim skladištima, tako i na javnim mjestima širom BiH i predstavlja moguću prijetnju s aspekta eventualnih terorističkih aktivnosti – istaknuto je u dokumentu Agencije.

Nedostatak kadra i opasni gromobrani

Poražavajući je podatak je i da ovako važna agencija radi sa samo 17 zaposlenih i da im Vijeće ministara već godinama ne odobrava nova zapošljavanja iako trebaju imati još najmanje toliko zaposlenih stručnjaka .

U izvještaju Agencije navedeno je i da postoji 271 izvor zračenja instaliranih u gromobranima koji su opasnost za stanovništvo u slučaju njihovog obaranja ili neovlaštenog demontiranja i neadekvatnog skladištenja.