Podijeli članak

„Promocija hraniteljstva kao vida zaštite djece bez roditeljske brige“ tema je okrugloga stola održanoga u Američkom kutku u Mostaru.

Kroz ovaj projekt UNICEF nastoji doprinijeti povećanju broja djece u hraniteljstvu i poboljšanju uvjeta i standarda hraniteljskih obitelji kao preduvjeta za kvalitetnu brigu, rast i razvoj djece bez roditeljskog staranja.
 
Janja Milinković, pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a kazala nam je kako je u proces transformacija dječjih domova uključen i proces udomiteljstva i da taj proces počinje 15.ožujka. 

Na području naše županije educirano je osam obitelji koje mogu biti udomitelji te ovom prilikom pozivam sve potencijalne obitelji koje žele biti udomitelji djeci bez roditeljske skrbi ili djeci u riziku od razdvajanja od obitelji da se prijave najbližem centru za socijalni rad“, naglasila je Milinković.

Milinković dodaje kako se transformacijom dječjih domova planiraju uvesti nove aktivnosti poput dnevnih centara za djecu s invaliditetom, dom za majku i dijete za malodobne trudnice za djecu do šest mjeseci.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizira radionice koje će se provoditi i ove godine za nove udomitelje. Kako bi se postalo kandidatom za udomitelja mora se proći edukacija sastavljena od devet sesija preko kojih se stječu stručne kompetencije, znanja i vještine.

Renata Brkić ispred Centra za socijalni rad Mostar kazala je kako trenutno imaju osam predmeta za udomiteljstvo, od čega je jedno ne srodničko, a sedam je srodničkih udomiteljstava. 

U 2016. godini smo zaprimili samo jedan zahtjev za udomiteljstvo, dok u 2017. godini sedam zahtjeva smo zaprimili, što znači da su promocije za udomiteljstvo urodile plodom i ljudi su se nekako osvijestili po pitanju udomiteljstva“, istaknula je Brkić.

Cilj okruglog stola jest buditi i razvijati svijest o značaju hraniteljstva, hraniteljskih obitelji i značaja koji obitelj ima za psihički razvoj djeteta, oblikovanje njegove osobnosti, socijalni razvoj i mentalno zdravlje.

Zdravko Marić/Pogled.ba