Podijeli članak

Zakom o zaštiti obitelji sa djecom HNŽ već godinama predmet je rasprava, a jednim dijelom i podsmijeha javnosti. Naknade koje su određene samo pojedinim kategorijama djece nisu dovoljne ni za kupovinu pelena, a da bi ih ostvarili treba vam hrpa potvrda, suglasnosti, izjava. Većina odustane od prava koja su zakonski ponuđena, a odlukama Vlade je čak bila limitirana jednokratna naknada za rodilje u ovoj županiji. 

Barem bi to trebalo biti ispravljeno na idućoj sjednici Skupštine HNŽ-a na kojoj bi se trebalo raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti obitelji sa djecom. Vlada HNŽ-a je već odavno usvojila ovaj dokument, ali činjenica kako Skupština nije zasjedala čak osam mjeseci dovela je do toga da zakonska procedura još nije okončana. 

-Član 1. -predloženo je da se u članu 33. stav (1) Zakona brišu riječi „ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dodatak na djecu“, čime bi se pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, u skladu sa ovim zakonom, ostvarivalo za svako novorođeno dijete, bez obzira na prihod članova domaćinstva - navodi se u dijelu koji se odnosi na promjenu ovoga zakona. 

Inače, jednokratna naknada iznosi 400 maraka i uskoro bi svi trebali imati pravo na nju. Ipak, ni ove promjene ne donose velika poboljšanja za obitelji sa djecom, osobito onima koji imaju troje ili više djece. U susjednim država bi rodilje u slučaju da rode četvrto dijete dobile pravo na mirovinu, dok će u HNŽ-u dobiti 400 maraka. Jednokratno. I to je dovoljan pokazatelj kakav je sustav i koliko će još biti potrebno da barem dosegnemo susjede u pojedinim stvarima.