Podijeli članak

U tijeku je distribucija premije osiguranja za 2020. godinu koju vrši Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ i koja traje do 28.02.2020 godine. Za razliku od prethodnih godina umjesto markica u zdravstvenim iskaznicama/legitimacijama, premije osiguranja za 2020. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu, a cijena premije osiguranja iznosi 20KM i mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe. Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga dostupan na: https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg ).

Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611). Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav.

Također, Zavod je osigurao dodatnu pogodnost za svoje osiguranike, a riječ je o mogućnosti slanja podataka o izvršenoj uplati , te Zahtjeva za evidentiranje i aktiviranje premije putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba ) ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/.

Ukoliko se odlučite na ovaj način pribaviti Vašu premiju osiguranja niste obavezni dolaziti u područni ured Zavoda radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

Za više informacija posjetite www.zzo.ba,
Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K