Podijeli članak

Nakon višegodišnje borbe sa teškom bolesti u Rijeci je preminula prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat. Mostarka, koju su ratna događanja premjestila u Rijeku, nikada nije zaboravila svoj grad i korijene. Uz angažman na Pravnom fakultetu u Rijeci, kao i angažmane na najvećim europskim visokoobrazovnim institucijama, dr. Bodiroga je sudjelovala u izgradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u institucionalnom smislu, te je pokušavala što više ga približiti europskim institucijama i standardima.

Kao jedan od najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, sudjelovala je u kreiranju brojnih zakonskih rješenja koja su ovu zemlju uvela u Europsku uniju, a nebrojno puta je bila angažirana i na procesima prenošenja tih iskustava u Bosnu i Hercegovinu. 

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga – Vukobrat 2009. godine nagrađena je Nagradom Zaklade Sveučilišta u Rijeci zbog posebnih zasluga u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti. Na riječkom Pravnom fakultetu je obnašala dužnost predstojnice Katedre za europsko javno pravo. 

Rođena 1959. u Mostaru. Osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet pohađala u Mostaru, gdje je diplomirala 1982. godine. Magistrirala je 1985. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirala 1988. godine.

Aktivno sudjelovala na međunarodnim znanstvenim projektima Sveučilišta u Münchenu, Sveučilišta u Beču, Katoličkog Sveučišta Leuven i European University Institute u Firenzi. Bila je član je UACES-University Association for Contemporary European Studies, Südeuropagesellschaft München, Academia Scientiarium et Atrium Europea, Salzburg. 

Iz obitelji Bodiroga su poručili kako je želja preminule bila da bude pokopana u tišinu,  uz nazočnost najbližih članova obitelji.