Podijeli članak

4263 virtualne učionice. 4876 nastavnika u sustavu. 2360 Google Meet sastanaka. 2.547.169 pregleda platforme skole.sum.ba. Brojke su to koje prikazuju provedbu online nastavu osnovnih i srednjih škola županija  u kojima se nastavni plan i program izvodi na hrvatskom jeziku.

Na sastanku Koordinacije ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa županija u kojima se nastavni plan i program izvodi na hrvatskom jeziku, zavoda za školstvo ZHŽ i HNŽ-a, predstavnika nakladničkih kuća s rektorom SUM-a prof. dr. Zoranom Tomićem i doc. dr. Tomislavom Volarićem, voditeljem SUMIT-a u prvim danima pandemije Sveučilište je ponudilo školama zajedničku platformu za distribuciju sadržaja dok je HT Mostar omogućio tehničku podršku. U cijeli projekt uključen je i Katehetski ured Biskupske konferencije BiH te studenti Sveučilišta za nastavu stranih jezika koji su izrađivali digitalni sadržaj kako za platformu tako i za TV školu.

U samim početcima ni nastavnici ni učenici nisu imali lagan posao, a svjesni situacije su bili i resorni ministri. Međutim, kontinuiranom suradnjom i zajedničkim snagama svih aktera procesa nastava se uspješno privodi kraju u svim navedenim županijama. Više od 1300 nastavnika sudjelovalo je u izradi sadržaja za platformu Školarac te će povodom toga dobiti i zahvalnice Sveučilišta. Kroz dva tjedna više od 2000 nastavnika prošlo je kroz online tečaje kojima se omogućio jasan i jednostavan uvid u korištenje online platforme GSuite za podučavanje kao i sustav Školarac. Tehnička podrška SUMIT-a je odgovorila na više od 25 tisuća upita nastavnika vezanih za funkcioniranje samog sustava.

Od sljedeće školske godine počinje proces stvaranja e-matice i ujedinjavanje podataka za županije koje već imaju jedan dio podataka digitaliziran. E-Matica je usluga ministarstava, a SUMIT je centar potpore i pruža korisničku podršku za aplikaciju. Osim toga, razvijat će se i e-dnevnik te e-upisi.