Podijeli članak

Zračna luka u Sarajevu od 23. svibnja ove godine ne prima uvozne cargo pošiljke deklarirane kao lijekove, odnosno medicinska sredstva iz razloga što ne postoje jamstvo da će biti ispoštovani rokovi dopuštenog skladištenja koje je utvrdila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Naime, zračnoj luci u Sarajevu dostavljeno je Mišljenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH upućeno Upravi za neizravno oporezivanje – Regionalnom Centru Sarajevo po kojem se u Airport Cargo Centru, zbog neposjedovanja odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekova i medicinskih sredstava, skladištenje lijekova i medicinskih sredstava, koji zahtijevaju uvjete čuvanja na sobnoj temperaturi može vršiti najduže 36 sati, a za skladištenje proizvoda koji zahtijevaju posebne uvjete čuvanja ne postoji mogućnost skladištenja ni do 36 sati, ukoliko nije pribavljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti prometa lijekovima na veliko, piše Klix.ba.

"Ne nalazeći uporište u zakonskim i podzakonskim propisima kojima je uređena ova djelatnost u BiH, kao i činjenicu da posjedujemo Odobrenje za obavljanje poslova skladištenja lijekova i medicinskih sredstva koje je izdala Uprava za neizravno oporezivanje – Regionalni centar Sarajevo, po kojem nam je u skladu sa članom 60. Zakona o carinskoj politici utvrđen rok za privremeno skladištenje ove vrste robe u trajanju od 20 dana, obratili smo se Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH sa zahtjevom za davanje mišljenja. Zbog nedobivanja zatraženog mišljenja zatražen je i održan sastanak u Banjoj Luci s predstavnicima Agencije, te je tom prilikom dano pojašnjenje razloga i načina privremenog skladištenja lijekova i medicinskih sredstva u Airport Cargo Centru zračne luke u Sarajevu, te ukazano na neutemeljenost danog mišljenja Upravi za neizravno oporezivanje – Regionalnom Centru Sarajevo", navodi se u priopćenju iz zračne luke u Sarajevu. 

Zračnoj luci je 12. svibnja dostavljeno traženo mišljenje po kojem može skladištiti lijekove i medicinska sredstva koji zahtijevaju uvjete na sobnoj temperaturi ili ne zahtijevaju posebne uvjete čuvanja do 48 sati, a lijekove i medicinska sredstva koji zahtijevaju posebne uvjete čuvanja do 12 sati.

"Imajući u vidu da su u istoj pravnoj stvari dostavljena dva različita mišljenja, kao i kratkoću utvrđenih rokova, koje špediteri, odnosno uvozinici s velikom sigurnošću ne mogu ispoštivati, te suočeni s mogućim sankcijama kako Agencije za lijekove BiH tako i nadležne Carinske ispostave, da će svako odstupanje od spomenutog mišljenja biti tretirano kao kršenje zakonskih propisa uz izricanje odgovarajućih sankcija, zračna luka je obustavila do daljnjeg prijem cargo pošiljki deklariranih kao lijekovi ili medicinska sredstva, o čemu je prethodno obavijestila zračne prijevoznike, kao i odgovarajuće špeditere, odnosno uvoznike.

Svjesni posljedica ovakve odluke, Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH ponovno smo 23. svibnja uputili dokument sa zahtjevom za preispitivanje danih mišljenja kako s aspekta njihove pravne – zakonske utemeljenosti, tako i s aspekta posljedica koje ona imaju na ugroženu populaciju stanovništva BiH – bolesnike", navedeno je u priopćenju iz zračne luke.