Podijeli članak

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo tekst Deklaracije SEECP Summita šefova država i vlada, koji će biti održan u Dubrovniku, 30. lipnja 2017. godine, te platformu za nastup bosanskohercegovačkog izaslanstva na ovome Summitu. Izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvodit će predsjedatelj Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uvjetima putovanja državljana dviju zemalja,

-Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine u području veterinarstva.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku kojom odobrava zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

-Sporazum o financiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Europske unije, koju predstavlja Europsko povjerenstvo, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ravnateljstvo za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

-Sporazum o financiranju za Program Interreg V-B Dunav-CC12014TC16M6TN001 između Europske unije, koju predstavlja Europsko povjerenstvo, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i Mađarske, koju predstavlja Ministarstvo za državnu ekonomiju, upravljačko tijelo transnacionalnog programa suradnje Interreg V-B Dunav,

-Sporazum o financiranju za Program Interrreg V-B Mediteran (MED) - CC12014TC16M4TN001 između Europske unije, koju predstavlja Europsko povjerenstvo, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i regiona Provance-Alpes-Cote d’ Azur, koji djeluje kao upravljačko tijelo transnacionalnog programa suradnje Interreg V-B Mediteran,

-Amandman 1 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Europske investicijske banke zaključen 13. listopada 2011. godine u Luxembourgu i 27. listopada 2011. godine u Sarajevu / Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-FI 31.529/ (Ugovor o financiranju"),

-Amandman na Okvirni Sporazum o kreditu od 13. svibnja 2014-LD 1789 (2013),

-Nota sporazum o financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2016. godinu,

-Amandman na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i Bosne i Hercegovine-3 (2014) u svezi s Regionalnim stambenim programom, koji se odnosi na treći potprojekt državni projekt stanovanja u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Aranžmana o bespovratnoj pomoći iz Programa ORIO za fazu provođenja I faze funkcioniranja i održavanja (Modernizacija regionalne ceste R-435, Nevesinje-Berkovići) između ministra za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju Nizozemske i ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o uništavanju streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH. Zadužilo je Ministarstvo obrane BiH da u okviru propisanih procedura, implementacijom međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija BiH, uništi sve količine neispravnog streljiva, koje je kao takvo identificirano nakon izvršenih kontrolno-tehničkih pregleda na lokacijama: "Kula 2" Mrkonjić Grad, i „Gabela", Čapljina.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju Informaciju o službenom posjetu izaslanstva Ministarstva obrane BiH Ministarstvu nacionalne obrane Narodne Republike Kine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo odobrenja za zaključivanje:

-Programa tehničke suradnje između Glavnog ravnateljstva za civilno zrakoplovstvo Republike Francuske i Ravnateljstva za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine,

-Memoranduma o razumijevanju između Glavnog ravnateljstva za civilno zrakoplovstvo Republike Turske i Ravnateljstva za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine,

-Sporazuma između Švicarske Konfederacije, zastupane od Federalnog ministarstva pravde i policije FDJP, zastupanog od Državnog tajništva za migracije SEM, i Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, i Catholic Relief Services (CRS) u Bosni i Hercegovini – „Integrirani program potpore za reintegraciju povratnika temeljem sporazuma o readmisiji"- faza 3.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo odobrenja za zaključivanje Memoranduma o suradnji u području mladih između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o prihvaćanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o suradnji u području mladih i sporta.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji,

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o ukidanju viza za nositelje diplomatskih putovnica, službenih putovnica i putovnica za javne poslove,

-Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak,

-Sporazuma o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora za 2015. godinu između Europskoga povjerenstva, Bosne i Hercegovine i Crne Gore,

-Dopune broj 1 Sporazumu o financiranju koji se tiče državnog programa za Bosnu i Hercegovinu u okviru komponente programa IPA- pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2013. godinu,

-Sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije cestovnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvitak,

-Konvencije o o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, Bon, 23. lipnja 1979. godine.

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta,

-Ugovora o zajmu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak,

-Ugovora o zajmu (Projekt Koridor 5c2-nastavak) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak,

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2013. godini, priopćeno je iz Predsjedništva BiH.