Podijeli članak

Gradsko vijeće Bihaća danas je jednoglasno povuklo Odluku o davanju suglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije javnim natječajem – tender za projektiranje, izgradnju, upravljanje i prijenos za izgradnju mini-hidrocentrala na Uni u Martin Brodu i Dobrenici, javlja BHRT.

Sjednica je održana na inicijativu Emdžada Galijaševića, gradonačelnika Bihaća, po hitnom postupku, sa samo jednom točkom dnevnog reda.

“Načelnik je odlučio da prihvatimo sugestije dijela građana Bihaća i zatražimo povlačenje navedene odluke koja je, po mišljenju Vlade Unsko-sanskoe županije u potpunosti pravno utemeljena”, rekao je Smajil Toromanović, savjetnik gradonačelnika Bihaća.

Nermin Bašanović, vijećnik u Gradskom vijeću Bihaća, izjavio je da se spomenuta odluka stavlja van snage zbog različitog tumačenja pravnog osnova, zbog neusklađenosti federalnih i županijskih propisa, te zbog nedostatka odgovarajućih suglasnosti od strane nadležnih federalnih i županijskih institucija.

Ranije je Centar za životnu sredinu iz Banje Luke uputio otvoreno pismo Gradskom vijeću Bihaća da povuče odluku o davanju koncesija i da stane na stranu građana u obrani rijeke Une, a ne interesa privatnog sektora.

Nakon odluke o izgradnji mini-hidrocentrala, građani i nevladin sektor pokrenuli su peticiju, tvrdeći da ona nije u skladu sa Zakonom o nacionalnom parku.

Menadžment Nacionalnog parka Una tvrdi da nije bio uključen u priču o hidrocentralama na tom zastićenom području.