Podijeli članak

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi i liječnici specijalisti različitih specijalnosti potpisali su Smjernice za upućivanje na dijagnostičke pretrage nakon obavljenog probira na rak dojke. 

Potpisivanje Smjernica upriličeno je u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ  u Mostaru. 

Ove smjernice izrađene su temeljem Sporazuma o suradnji za izradu postupnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potpisanog između Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi; Zavoda zdravstvenog osiguranja; Liječničke komore HNŽ i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K, dr.sc. Goran Opsenica istaknuo je kako je potpisivanje Smjernica posljednji korak u kvalitetnom i cjelovitom provođenju Županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019. – 2022. godina. 

„ Naša Županija jedina je županija u Federaciji BiH koja će kontinuirano provoditi program ranog otkrivanja raka dojke. Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada HNŽ/K usvojila je i program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti i osigurala sredstva za njegovu implementaciju. Aktivnosti ovoga ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo prepoznala je i Skupština HNŽ-a te je svojim zaključkom zadužila Vladu ove županije da osigura kontinuirano financiranje ovih programa i na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi svake naredne godine osigura financijska sredstva za još jedan preventivni program“ kazao je ministar Opsenica. 

Direktor ZZO HNŽ, Rade Bošnjak naglasio je kako je skrb za naše osiguranike i njihovo zadovoljstvo na prvom mjestu svih aktivnosti ovoga Zavoda. 

„Pored redovitih aktivnosti Zavod svojim punim kapacitetima, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo, sudjeluje i u preventivnim programima koji je pokrenulo i u kojima aktivno sudjeluje Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi ove županije. Svi preventivni programi su programi hvale vrijedni jer preventivnim djelovanjem vrlo često pacijenti bolest otkrivaju u ranom stadiju što uvelike olakšava proces liječenja i znatno povećava šanse za izlječenje. Također, izrada postupnika i smjernica za liječenje pojedinih bolesti vrlo su važni dokumenti jer se istima olakšava rad liječnika primarne zdravstvene zaštite, a usluge koju dobivaju pacijenti podižu se na višu razini. Zahvaljujući dosegnutom stupnju razvoja Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) smjernice koje su danas potpisane, putem IZIS – a, bit će stalno dostupne  svim obiteljskim/izabranim liječnicima“ kazao je direktor Bošnjak. 

Smjernice su izradili prim. prof. dr. sc., Zdrinko Brekalo, dr. med; prim. doc. dr. sc., Inga Marijanović, dr.med.; Mirsad Džajić, dr. med. spec. radiologije;  Edin Kapetonović, dr. med. spec. obiteljske medicine i prof.dr.sc., Edita Černy Obrdalj, dr. med.,  članovi radne skupine imenovane od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a , kao vrsni stručnjaci iz ovih oblasti, a nadzor nad izradom i verifikacijom istih dalo je Povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.