Podijeli članak

Kompanijama koje do 20. travnja ne izmire svoje obveze prema Poreznoj upravi ili koje ne zaključe sporazum o otplati duga na rate, bit će blokirani računi, potvrđeno je iz Porezne uprave FBiH

Poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine za poreze i doprinose duguju oko dvije milijarde KM. Prema službenim evidencijama Porezne uprave, saldo duga 31. prosinca 2015. godine s obračunatim zateznim kamatama iznosio je 2.295,718.950,87 KM, piše Večernji list BiH. U svrhu naplate dužnih javnih prihoda Porezna uprava FBiH u okviru nadležnosti poduzima sve mjere prinudne naplate koje su propisane Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i pravilnikom o procedurama prinudne naplate, od blokade transakcijskih računa, zapljene sredstava na računima, konstituiranja zakonskih hipoteka, do zapljene i prodaje zaplijenjene imovine. Više od 50 posto duga odnosi se na dug javnih poduzeća i ustanova te su oni veliki teret Poreznoj upravi jer su najveći dužnici javnih prihoda.

Predlagali rješenja

Porezna uprava FBiH odlučna je u namjeri konačno riješiti pitanje naplate poreznih dugovanja javnih poduzeća. Kompanijama koje do 20. travnja ne izmire svoje obveze prema Poreznoj upravi ili koje ne zaključe sporazum o otplati duga na rate, bit će blokirani računi, potvrđeno je iz Porezne uprave FBiH. Poznato je da su najveći dužnici državi upravo javne kompanije, čija se dugovanja već odavno mjere milijunima KM. U tome prednjače Željeznice FBiH čiji je ukupan dug prema Poreznoj upravi, zaključno s 31. ožujka, blizu 200 milijuna KM.

Dug GRAS-a iznosi više od 116 milijuna KM, a u vrhu liste najvećih dužnika su i Rudnici Kreka Tuzla sa 110 milijuna KM duga. Iz Porezne uprave FBiH poručuju kako jednostavno moraju raditi u skladu sa zakonom te primjenjivati jedinstven pristup prema svima. Porezna uprava samo provodi zakon, a ako neke kompanije mogu to riješiti na drugi način, neka se obrate Vladi ili Parlamentu, pa neka pronađu neko rješenje, poručili su iz Porezne uprave. Porezna uprava FBiH ne može preuzimati odgovornost na sebe jer bi u tom slučaju i ona kršila zakon.

Čekaju pet mjeseci odgovor

U tom kontekstu važno je podsjetiti na činjenicu prema kojoj je u prethodnom razdoblju Porezna uprava predlagala i određena zakonska rješenja jer se jedino na taj način mogu regulirati procesi otplate duga. No, malo koga su ti prijedlozi zanimali, a dugovi su rasli. Prema potvrđenim informacijama iz Porezne uprave FBiH, 20. travnja PUF će definitivno blokirati račune javnim dužnicima jer se pet mjeseci čekalo da se taj problem riješi, a Porezna uprava FBiH ne želi više čekati i preuzimati odgovornost na sebe. Jedna od opcija je i da kompanije, koje su u mogućnosti, u ovisnosti o dugovanju, potpišu sporazum s Poreznom upravom o otplati duga na 36 ili 60 rata, s tim da je kamatna stopa u tom slučaju 14,6 posto, što opet ne ide na ruku kompanijama koje imaju ogromne dugove.

Iz PUF-a ističu kako nije isplativo sa svima potpisivati takve sporazume jer je onda kompanijama koje imaju velika dugovanja prema Poreznoj upravi bolje zadužiti se kod komercijalnih banaka i imati, možda, upola manju kamatnu stopu. Nema sumnje da će se blokiranje računa određenim javnim poduzećima negativno odraziti na njihovo poslovanje, zbog čega je upitan njihov rad općenito. Međutim, iako je prije pet mjeseci načinjen popis najvećih dužnika, te predloženo rješenje preko zakona, do danas ništa konkretno nije urađeno, tvrde iz Porezne uprave FBiH. Ni menadžmenti javnih kompanija nisu uradili nikakve konkretne poteze kako bi izbjegli najgori scenarij, a to je potpuno blokiranje računa, koje će se sada definitivno i dogoditi.