Podijeli članak

Otkupljivanje stanova certifikatima obustavljeno je prošloga petka, odnosno 30. lipnja u 16 sati, priopćila je Agencija za privatizaciju u FBiH.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine obustavila je transakcije u poštama, a koje su vršene u procesu otkupljivanja stanova certifikatima.

"Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, prema kojem se 'potraživanja s jedinstvenih računa građana u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo mogu koristiti do 30.  lipnja 2017. godine u visini od 100 posto od ukupne cijene'", stoji u priopćenju Agencije za privatizaciju.

Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da će, ako Ministarstvo financija kao obrađivač i Vlada Federacije BiH kao predlagač zakona, ocijene da je potrebno produžiti rok važenja certifikata i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja certifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa s privatizacijskih računa.

Prema izvještaju Agencije za privatizaciju u FBiH iz februara 2017. godine, iznos neutrošenih certifikata na kraju 2016. godine, a koji su se mogli koristiti samo za otkup stanova, bio je 5,13 milijardi KM.

Parlament Federacije BiH je u nekoliko navrata produžavao rokove za otkup stanova certifikatima.