Podijeli članak

Partnerstvo i suradnja između Centra za postkonfliktna istraživanja i Ureda specijalnog savjetnika generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida (OGPRtoP) počeli su 2011. godine, kada je PCRC planirao prvu radionicu pod nazivom “Prevencija i odgovaranje na genocid i masovne zločine” u Sarajevu za bosanske nevladine organizacije i predstavnike građanskog društva. Zbog uspjeha radionice, sada se ona održava svake godine, i PCRC je proširio ciljnu grupu da uključuje predstavnike iz cijele regije. Svake godine radionica se održava u drugom gradu unutar bivše Jugoslavije. Prošle godine je održana u Budvi u Crnoj Gori, a ove godine će se održati u Skoplju u Makedoniji. PCRC planira održati radionicu i u Beogradu u Srbiji, i u Zagrebu u Hrvatskoj u idućim godinama.

Ove godine, poziv za sudjelovanje je otvoren predstavnicima iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovina koji rade za nevladine organizacije i građanska društva u oblastima izgradnje mira, postkonfliktnog razvoja, ljudskih prava, i srodnih oblasti. Od zainteresiranih stranki se tražilo da ispune opći obrazac za prijavu koji je PCRC-u pružio osnovne informacije o njihovim organizacijama, poslu koji rade, i zašto misle da bi radionica mogla koristiti njihovim organizacijama. „Ove godine smo dobili preko 100 aplikacija i donijeli konačne odluke zasnovane na kvalitetu aplikacije, na tome koliko je ono što rade relevantno za teme radionice, i potencijal aplikanta da primjeni znanja i vještine koje će steći sudjelovanjem u radionici. Uz to smo dodatno uzeli u obzir spol, lokaciju, i ciljne populacije organizacija kako bismo osigurali fer i balansiran pristup dinamici grupe i osigurali odgovarajuću atmosferu za razmjenu različitih perspektiva. Izabrani sudionici potiču iz raznih okruženja, etničkih grupa i nacionalnosti, i nastojali smo dati mjesta organizacijama koje nemaju toliko prilika da sudjeluju u radionicama poput ove. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći proširiti ciljnu grupu da uključuje zvaničnike iz vlade BiH, jer osjećamo da oni najviše doprinose podjelama koje ometaju prijelaz ove zemlje u zdravu demokraciju i ekonomiju“-kazala je Leslie P. Woodward
suosnivač i projekt direktor Post-Conflict Research Center (PCRC).


Jedan od primarnih ciljeva radionice “Prevencija i odgovaranje na genocid i masovne zločine” je da educira sudionike o uzrocima i dinamici genocida i povezanih zločina, kako prepoznati znakove koji upozoravaju na potencijalni konflikt, i razne prakse koje postoje da spriječe genocid i masovni zločini.

Prvi dio radionice je posvećen educiranju učesnika o radu OGPRtoP-a, i podučavanju o tome kako koristiti UN-ov okvir analize da odrede da li postoji rizik genocida u danoj situaciji. Okvir analize uključuje više faktora koje će učesnici koristiti da analiziraju razne studije slučaja. Neke od faktora iz okvira koje će koristiti za analizu uključuju odnose među grupama, postojanje postupaka koji za cilj imaju poticanje podjela među nacionalnim, rasnim, etničkim, i vjerskim grupama, i postojanje evidencije o diskriminaciji i drugim kršenjima ljudskih prava počinjenim protiv određene populacije.

Drugi dio radionice je fokusiran na podučavanje vještinama koje učesnici mogu koristiti da spriječe potencijalni konflikt koji bi mogao dovesti do genocida ili masovnih zločina. Te vještine uključuju rano upozoravanje i strategije odgovora, kako podnijeti izvještaj o uslovima na području odgovarajućim organima, kako odgovoriti na probleme lokalnih i regionalnih partnera pokretanjem odgovarajućih akcija na međunarodnom nivou, kako organizirati lokalne zajednice protiv govora mržnje i nasilja, i kako koristiti društvene medije i druge tehnologije u svojim nastojanjima da spriječe nasilne konflikte.

Zadnji dio radionice je posvećen prezentaciji o rasponu dostupnih preventivnih opcija pomoću kojih se domaće institucije mogu transformirati u instrumente prevencije. Ovo vrijeme će se iskoristiti kako bi se istaknula mogućnost suradnje između OGPRtoP i prisutnih organizacija, kao i mogućnost za suradnju između samih organizacija.

„PCRC se nada da će ove radionice pomoći izgradnji sposobnosti sudionika i omogućiti im da bolje štite civile koje predstavljaju i sa kojima surađuju. Nastojimo razviti mrežu regionalnih i lokalnih nevladinih partnera koji mogu raditi na poboljšanju sistema razmjene informacija između UN-a i organizacija koje rade na lokalnom nivou. Želimo naglasiti da ove radionice ne nastoje pronaći krivce za događaje koji su rezultirali genocidom, nego žele objektivno sagledati zašto i kako dolazi do tih događaja, i izdvojti najbolje postupke za prevenciju“-istaknula je Woodward.

Pogled.ba