Podijeli članak

U sali u kojoj se održava sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH trenutno nema grijanja. Službe su unijele kvarcnu grijalicu kako bi pokušali zagrijati salu.Predsjedavajući Tomislav Martinović zamolio je da se uključi grijanje, jer su se delegati žalili da je u sali hladno.