Podijeli članak

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru najviše je predstavničko tijelo studenata na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Zbor se konstituira na način što, studenti biraju predstavnike i zamjenike predstavnika svojih godina, te fakulteta. Predstavnici svakog od ukupno 11 fakulteta, predsjednici i zamjenici, čine predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, te oni biraju predsjednika i zamjenika Studentskog zbora na razini Sveučilišta.

Trenutno su otvorene prijave za kandidature, koje je moguće izvršiti popunjavanjem prijavnog obrasca u Uredu Studentskog zbora, koji je otvoren svaki radni dan od 10-14 sati. Prijave se zaključuju u petak 8. studenog.

Trenutni v.d. predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru Ivo Čarapina naglašava da je pravo birati i biti biran osnovno ljudsko, u ovom slučaju i studentsko pravo. „Pozivamo studente da se kandidiraju za ponuđene pozicije, a pogotovo da na izborni dan 13. studenog pristupe glasovanju, koje će se održati na svakom fakultetu pojedinačno od 9 do 15 sati“, poručuje Čarapina.

Inače, studentski predstavnici na Sveučilištu u Mostaru sudjeluju u organima odlučivanja na način da su svakom fakultetu dio Znanstveno-nastavnih vijeća, a na razini Sveučilišta sudjeluju u radu Senata sa svoja tri predstavnika.