Podijeli članak

Proslava male mature predstavlja završetak osnovne škole i značajan je djetetov prvi korak ka svijetu odraslih. 
 
Mjesto održavanja male mature je tema koju je Centar za psihološku podršku „Sensus“ pokrenuo u travnju tekuće godine. Naime, Zakon o unutarnjoj trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH izričito zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima. Međutim, rezultati istraživanja provedenog u Gradu Mostaru 2018. godine, pokazuju da se alkohol ipak konzumira na proslavama malih matura, pa tako 10.9 % maloljetnika ističu da je bilo alkohola na maloj maturi, 15% maloljetnika navodi da su konzumirali alkohol, a 22% navode da su njihovi vršnjaci konzumirali alkohol na proslavi male mature (Grad Mostar, 2018). 
 
Dakle, iskustva s terena i rezultati istraživanja pokazuju da maloljetnici, iako zakon to ne dopušta, zloupotrebljavaju alkohol zato što imaju tu mogućnost, tj. zato što se dosljedno ne provodi zakon kojim je zabranjena prodaja alkohola maloljetnicima. 
 
Iz tog razloga, Centar za psihološku podršku „Sensus“ je pokrenuo civilnu Inicijativu o zabrani obilježavanja malih matura u objektima koji toče alkohol, s ciljem podizanja svijesti o nužnosti poštivanja i provedbe zakona kojim je zabranjena konzumacija i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

 
20 osnovnih škola s područja Grada Mostara su potpisnici Inicijative, kojom su iskazali spremnost za poduzimanje mjera za zaštitu maloljetnika u Mostaru od konzumacije alkohola za vrijeme obilježavanja malih matura, pri završetku osnovne škole. Neposredna svrha inicijative je tražiti od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a, kao nadležnog tijela, da poduzme neophodne korake i mjere koje će u najkraćem roku omogućiti da se proslava malih matura NE ODRŽAVA u objektima u kojima se poslužuje alkohol.
 
Centar je Inicijativu, potpisanu od strane 20 osnovnih škola, dostavio Ministarstvu prosvjete, znanost, kulture i sporta HNK, te je planiran sastanak s ministrom Rašidom Hadžovićem na kojem će se prenijeti stavovi potpisnica u vezi mjesta održavanja malih matura.
 
Popis škola potpisnica:
 
1. O.Š.Antuna Branka Šimića 
2. O.Š.Ilići 
3. J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo” 
4. Treća osnovna škola
5. O.Š.Ivana Gundulića 
6. J.U.VI osnovna škola 
7. J.U.VII osnovna škola
8. O.Š.Silvija Strahimira Kranjčevića 
9. O.Š.Cim 
10. O.Š.Bartola Kašića 
11. O.Š.Petra Bakule 
12. J.U.O.Š.Zalik 
13. O.Š.Vrapčići 
14. O.Š.Bijelo Polje 
15. O.Š.Gnojnice 
16. O.Š.Drežnica 
17. J.U. O.Š. Blagaj 
18. J.U.O.Š.”Omer Maksumić”
19. O.Š.Marina Držića 
20. O.Š.Kruševo