Podijeli članak

Antikorupcijski tim Vlade Federacije BiH, koji je uspostavljen na zadnjoj sjednici Vlade, prvi sastanak će održati za desetak dana – izjavio je u razgovoru za Fenu predsjednik Antikorupcijskog tima Suvad Osmanagić, prenosi Večernji.ba.

Institucije Europske unije, kaže, sugerirale su osnivanje ovog tima, čiji su članovi osim njega Ana Papac, Mirsad Bajraktarević, Magdalena Baotić, Mustafa Bisić, Amra Đendušić i Faruk Zubčević.

- Surađivat ćemo sa svim domaćim i međunarodnim institucijama, koje rade na antikorupcijskim propisima. Prvo ćemo vidjeti gdje su bile manjkavosti i nedostaci u zakonskim rješenjima, koja nisu bila dorečena ili konkretna – rekao je Osmanagić.

Mišljenja je kako će se kroz izmjene i dopune zakona smanjiti mogućnost za provođenje koruptivnih radnji s ciljem da se takva djela ne dešavaju u Federaciji BiH.  

- Potrebno je ubrzati određene stvari. Da bi naša tužiteljstva i agencije radili funkcionalnije mi ćemo napraviti zakonske okvire i ambijent u kojem će se moći koruptivna djela brzo rješavati – kaže Osmanagić.

Tim će raditi na izmjeni određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta efikasnosti i na taj način stvarati uslove da nadležni organi što direktnije dođu do potpunih saznanja o stanju u ovoj oblasti.

Osim toga, dodaje, da će pratiti provedbu Strategije borbe protiv korupcije u Federaciji BiH i Akcionog plana, čije se usvajanje uskoro očekuje.

- Želimo da građani steknu jednu sigurnost da se država brine i radi protiv korupcije, koja je generator ovako lošeg privrednog stanja u društvu. Važno je da se na taj način vide pomaci i rezultati – istakao je Osmanagić u razgovoru za Fenu.

Zadatak ovog tima je utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem periodu, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužiteljstvima u BiH.