Podijeli članak

Pred kraj prošle godine Vlada Federacije BiH odobrila je raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1,496.437,75 KM uplaćenih u entitetski proračun u 2019. godini, ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, za projekte nekoliko socijalnih kategorija. Iznos od 1,384.144,66 KM raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija, piše Večernji list BiH.

Izbor projekata

Projekti su izabrani preko javnog natječaja. Ukupno ih je 114, a odobreni iznosi dostižu iznos od 17.500 KM po projektu. Naravno, tek nekoliko njih dobilo je taj iznos, dok je za većinu drugih namijenjeno manje novca, ali ne manje od 5000 maraka. Najviše novca dobili su Savez distrofičara FBiH, Udruženje slijepih Sarajevske županije, Centar za djecu s višestrukim smetnjama “Koraci nade”, Udruženje paraplegičara, kvadroplegičara i dječje paralize te Udruženje oboljelih od multiple skleroze Sarajevske županije. Vlada FBiH iznos od 48.405,77 KM raspodijelila za financiranje programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja, odnosno za sigurne kuće.

Tri udruge dobile su sredstva iz ovog izvora za svoje projekte. To su Fondacija lokalne demokracije (14.908 KM), Udruženje “Medica” (18.518 KM) i Udruženje građana “Vive žene” (14.978 KM). Njihovi projekti odnose se na radno-okupacijsku terapiju za žene žrtve obiteljskog nasilja, prevenciju nasilja i tretmana žrtava torture i nasilja u obitelji te financiranje sigurne kuće i psihološko savjetovanje. Iz proračunskih sredstava iz 2019. godine, ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, financirat će se djelomično i rad javnih kuhinja. Za njih su planirane ukupno 63.887,32 KM. Četiri organizacije podijelit će ova sredstva.

To su Udruženje “Mladi volonteri” za javnu kuhinju u Visokom (17.707 KM), Srpsko humanitarno udruženje “Dobrotvor” za svoju javnu kuhinju (17.555 KM), Crveni križ FBiH za poboljšanje kvalitete prehrane korisnika kuhinje Crvenog križa (15.422 KM) te Udruženje centar “Fenix” za podršku radu narodne kuhinje u Sanskom Mostu (13.202 KM).

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključuje pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Ugovori sadrže odredbu prema kojoj korisnici sredstava imaju obvezu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostaviti izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Izvješće i sredstva

Korisnici sredstava dužni su u prilogu izvješća dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju na osnovi koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun proračuna Federacije BiH i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u iduće tri godine.