Podijeli članak

Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava o osnivanju sveučilišnog diplomskog Studija nutricionizma. Nastavni planovi i programi Studija izrađeni su prema Bolonjskom sustavu i usklađeni s planovima i programima sveučilišnih studija u Europi, te s ostalim sveučilišnim i zakonskim dokumentima koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje.

Dekan Fakulteta prof. dr.  Ivan Ostojić istaknuo je važnost pokretanja diplomskog Studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

''Uprava i fakultet prepoznali su potrebe tržišta rada i veliko zanimanje studenata za pokretanjem diplomskog Studija nutricionizma na Agronomsko i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nadam se da smo ovom javnom raspravom dali smo odgovore na pitanja studenata, zbog kojih i pokrećemo ovaj studijski program. '' 

U posljednjoj agakedmskoj godini na APTF-u pokrenuta su tri nova sveučilišna diplomska studija Vinogradarstva i vinarstva, Fitomedicine i Zootehnike.

''Pokretanjem preddiplomskog Studija prehrambene tehnologije i diplomskog Studija prehrambenog inženjerstva, iznjedrili smo pet generacija magistara, te samim time odlučili smo se ponuditi studentima nešto novo, a uz poboljšani nastavni kadar na našem fakultetu, veliku podršku pruža nam Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.'' – kazala je prof. dr. Anita Ivanković, prodekanica za nastavu.

Diplomski Studij nutricionizma predstavila je docentica, dr. sc. Anita Jurić, koja će ujedno biti i voditeljica studija.

''Studenti nutricionizma će nakon završetka studija moći odgovoriti na pitanje ''ŠTO, KADA I ZAŠTO JESTI?'' Završetkom studija stječu se osnovna znanja iz prirodnih znanosti te stručna znanja iz područja nutricionizma'' – ističe Jurić.

Akademski naziv ili stupanj koji studenti stječu nakon završetka studija i stjecanja 120 ECTS bodova, je magistar/magistrica nutricionizma. Održanom javnom raspravom o pokretanju diplomskog studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ukazuje se na važnost osluškivanja potreba tržišta rada te usklađivanja istih sa željama i potrebama studenata.