Podijeli članak

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 187. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.

Zaključeno je da će u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na cijelom teritoriju Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama županija u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih stožera županijskih  ministarstava zdravstva, s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, prema procjeni COVID-19 epidemiološke situacije u županiji, posebno u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju ranjivu populaciju.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama županija u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i županijska uprava policija, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, bit će pripremljen akt obraćanja Vlade Federacije BiH kojim će biti upućen zahtjev vladama županija da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama kriznih stožera Federalnog i županijskih ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da se obrati kliničkim centrima u Federaciji BiH da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć pri testiranju uposlenika i korisnika ustanova socijalne zaštite.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, na osnovu iskazanih potreba ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, sačini procjenu potrebnih sredstava za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava koju će dostaviti Vladi FBiH na upoznavanje i poduzimanje daljih koraka. 

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluku o preraspodjeli sredstava iz proračuna FBiH za 2020. godinu s razdjela „Porezna uprava FBiH“ na razdjel „Ured potpredsjednika Federacije BiH“ i razdjel „Gender centar FBiH“, u ukupnom iznosu od 153.300 KM. U obrazloženju je navedeno da su se Ured potpredsjednika FBiH i Gender centar FBiH obratili Federalnom ministarstvu financija za osiguranje nedostajućih sredstava za isplatu bruto plaća i naknada troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca do kraja ove godine, na osnovu čega je Federalno ministarstvo financija pripremilo prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava.

Vlada FBiH je, zbog isteka mandata, dala prethodnu suglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Istovremeno je data prethodna suglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać za razrješenje direktora ovog javnog poduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.