Podijeli članak

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovitu Godišnju skupštinu.  Skupština  je održana na Kupresu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i izaslanik ministra prostornog uređenja  i graditeljstva Republike Hrvatske  Dr. Milan  Rezo, predstavnici Državne geodetske uprave Republike  Hrvatske na čelu sa zamjenikom ravnatelja Antunom Vidakovićem,  predstavnici Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske  Vera i Janko Šešlija i tajnik Udruge geodeta Dalmacije  Josip Peroš.

U radnom dijelu podnesena su i usvojena: Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju u proteklom periodu, te Program rada i Proračun za 2018. godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Predsjednik  Društva  Ivan Lesko  pri zaključenju radnog dijela Skupštine zahvalio  je članstvu na potpori i suradnji, te izrazio nadu u uspješan rad  u budućnosti. Fondacija za stipendiranje studenata nastavlja svoj rad u smanjenom opsegu, pa je u akademskoj 2017/18 godini stipendirala  dvoje studenata. Radni dio Skupštine završen  je predstavljanjem Godišnjaka 2017. koji je tiskan u boji, a svojim sadržajem prati rad Društva u protekloj godini i ostale aktualnosti  iz struke.

Drugog  dana skupštine održana su stručna predavanja, a nakon toga sportski, te zabavni sadržaji na kraju dana.
U edukativnom dijelu sudionicima su prezentirane aktivnosti koje trenutno provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Aktivnosti  u cjelini, kao i projekt „Registracija nekretnina“  prezentirao  je Željko Obradović njen ravnatelj.  Prezentirani su  osnovni geodetski radovi koji se trenutno provode na području BiH od strane Eldina Đonlagića. Denis Tabučić održao je predavanje na temu IPP-a i izrade kartografske baze podataka, te prezentaciji dostupnih servisa FGU.

Prezentirane su, također, aktivnosti na nastavku uspostave katastra nekretnina. Ovu prezentaciju održao je Ivan Lesko.  Željka Kolobarić predstavila je Projekt uspostave adresnog registra koji se implementira u većini jedinica lokalne samouprave na području Federacije BiH. Prezentaciju  Projekta registra cijena nekretnina, kojim se vrši prikupljanje podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na cijelom području Federacije BiH održala je Vedrana Vučić.

Ona je naglasila važnost ovog registra za sve buduće projekte, a jedan od njih je masovna procjena nekretnina. Podaci s terena ukazuju na jedan mali broj općina koje još nisu pristupile ovom projektu unatoč izražene potpore i suradnje od strane FGU. Zadnju prezentaciju održala je gđa. Edina Behić na temu digitalnog arhiva. Kroz prezentaciju ukazano je na potrebu za sustavnim sređivanjem i prednostima trajnog očuvanja arhive svih vrsta katastarskih podataka.

U popodnevnim satima članovi Društva i njihovi gosti su se družili uz sportska nadmetanja. Navečer je održana tradicionalna svečana večera s plesom i tombolom. Bila je to dodatna prilika za upoznavanje s novim članovima Društva, te razmjenu stručnih i životnih iskustava uz dobru zabavu i odmor od svakodnevne radne rutine.