Podijeli članak

Tagovi

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, u sjedištu ZZO u Mostaru održalo je devetnaestu redovitu sjednicu na kojoj je razmatralo 15 točaka dnevnog reda.

Na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o liječenju izvan Županije, Izvješće o potrošnji lijekova s Liste lijekova, Izvješće o potrošnji ortopedskih pomagala, Izvješće o provedenim postupcima javnih nabava i Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.do 30.09.2019. godine. Pored redovitih izvješća Upravno Vijeće razmatralo je i usvojilo pet odluka i jednu informaciju.  

U izvješću o privremenoj spriječenost za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 0,9 % i troškova po istima za 7,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultati analize podataka o provedenim liječenjima osiguranika izvan Županije za proteklih devet mjeseci 2019. godine, usporedno s podatcima za isto razdoblje 2018. godine, pokazuju povećanje broja realiziranih uputnica (23 uputnice više) i smanjenje troškova liječenja za 103.000 KM. U analiziranim podatcima i dalje je prisutan trend porasta broja oboljelih osoba kojima se dijagnostika i liječenje ne može dovršiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar Županije. Ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina, te na oboljenja u pedijatrijskoj populaciji (kod djece osim malignih, evidentan je i porast troškova za liječenje reumatskih bolesti).

Usporedbom podataka o potrošnji lijekova s liste lijekova zabilježen je blagi porast broja izdanih recepata i financijski porast potrošnje od 2,1 %. Promatrajući ukupnu potrošnju lijekova s liste lijekova uočen je blagi porast broja pacijenata koji koriste pravo liječenja lijekovima s  pozitivne liste. Na kroničnu terapiju i dalje otpada preko 85 % od ukupne potrošnje lijekova s liste. 

U Izvješću o potrošnji ortopedskih pomagala za promatrano razdoblje od devet mjeseci 2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine primjetan je pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 6 % i rast utrošenih financijskih sredstava za 0,8 %.  

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.do 30.09.2019. godine pokazuje kako su, u navedenom razdoblju, ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 108.847.908 KM ili 78,82 % od iznosa predviđenog Financijskim planom za 2019. godinu što je 3,82 % više od planskog