Podijeli članak

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH usvojio je na današnjoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu.

Članovi UO UNO BiH, na sjednici koja je danas održana u Mostaru, donošenjem ove doluke utvrdili su
da se nova minimalna i specifična trošarina na cigarete i duhan primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.

Prema usvojenoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o trošarinama u BiH, od 1. siječnja 2019. godine
minimalna trošarina iznosit će 2,86 KM umjesto dosadašnjih 2,60 KM po kutiji cigareta, dok će trošarina na duhan za pušenje biti 114,40 KM po kilogramu umjesto dosadašnjih 104 KM. Primjenjujući zakonsko minimalno povećanje specifična trošarina na cigarete za 2019. godinu treba iznositi 1,60 KM po kutiji cigareta umjesto dosadašnjih 1,50 KM.

Usvojenom odlukom propisano je da porezni obveznici i prometnici cigareta moraju popisati zalihe na dan 1. siječnja 2019. godine, a popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 7. siječnja 2019. godine.

Predviđeno je da porezni obveznici moraju kalukulacije maloprodajnih cijena formiranih shodno ovoj odluci dostaviti do 30. studenog ove godine.

Članovi UO UNO danas su jednoglasno usvojili zahtjev za dodjelu sredstava Upravi iz proračuna za
iduću godinu. Upravni odbor usvojio je prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju
carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2019. godine i uputio je u dalju proceduru Vijeću
ministara BiH.

UO UNO primio je k znanju informaciju u vezi s problemima prilikom provođenja presude Suda BiH u korist Republike Srpske koja se odnosi na isplatu štete zbog raspodjele prihoda s jedinstvenog računa, ali nije bilo suglasnosti o rješenju koje je ponuđeno iz Uprave.

UO UNO nije na današnjoj sjednici postigao suglasnost o privremenim ni konačnim poravnanjima
između entiteta za prethodne godine, kao ni odluku o privremenim koeficijentima za raspodjelu
prihoda za posljednji kvartal ove godine.

Na današnjoj sjednici UO je podržao informaciju UNO koja se odnosila na zaključke Vlade FBIH u
svezi sa raspodjelom i utroškom prihoda od cestrina.