Podijeli članak

Priloženi dokumenti

Kao što je i najavljeno, objavljujemo rezultate Natječaja za prijem brucoša za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2019./20. godinu. 
 
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru na smještaj prima se prvih 120 studenata s ove rang liste. 
 
Žalbe na rang listu podnose se pismeno Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste. 
 
Poslije ovog roka žalbe se neće razmatrati. 
 
Useljenje u Studentski centar s ove rang liste vršit će se od 30. 9. 2019. - 11. 10. 2019. g. 
 
Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ako nije odgodio useljenje. Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra.  

Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je priložiti sljedeće: 
 
1 Liječničko uvjerenje 
2 Predočiti indeks 
3 Predočiti osobnu iskaznicu 
4 Uplatiti upisninu 

Rezultate Natječaja možete vidjeti u priloženom dokumentu