Podijeli članak

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet stranici objavio izvještaje o financijskoj reviziji 12 subjekata.

Objavljeni su izvještaji za Javno poduzeće za komunalne i zanatske usluge "Rad" Lukavac, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, Javno poduzeće Deponija d.o.o. Mostar, Javno komunalno poduzeće "Čistoća" d.o.o. Cazin, Javna zdravstvena ustanova banjsko-rekreativni centar "Aquaterm" Olovo, te Tuzlanski kanton.

Također, na stranici su objavljeni izvještaji o financijskoj reviziji za Općinu Bosanski Petrovac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, JU Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona i Agenciju za reviziju privatizacije u FBiH, prenosi Fena.

Izvještajima je moguće pristupiti na linku: www.vrifbih.ba, priopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.