Podijeli članak

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da 'korona zakon' treba biti usvojen na današnjoj izvanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi se Vlada mogla baviti novim mjerama koje će uslijediti.

- Od četiri do šest mjeseci je provediv zakon, a poslije toga će uslijediti nove mjere koje su znatno strukturiranije i na kojima se trenutno radi - potvrdio je Novalić.

Budući da su delegati tijekom rasprave izrazili uglavnom nezadovoljstvo zakonskim rješenjima poručio im je da „ne postoji izgrađena teorija da se na adekvatan način odgovori ekonomskih posljedicama koje donosi pandemija“, te da je 'korona zakon' samo prvi korak u rješavanju novonastalih problema.

Između ostalog, zakon predviđa da poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

- Također, zakon na određen način predviđa refundaciju za treći mjesec - dodao je Novalić.

Ako delegati usvoje zakon subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit će se tako da se za mirovinsko - invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, i to ako u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u siječnju i veljači 2020. godine.

Osim subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, zakon predviđa obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, izvanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza usklađivanja mirovina, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće vršiti u 2020. godini ovim zakonom je propisano da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (mirovina, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru proračuna Federacija za 2020. godinu.

Na sjednici Dom naroda u tijeku je pauzu, nakon koje slijedi glasanje o ovom zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed pandemije koronavirusa.