Podijeli članak

Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj dana 29.03.2020.godine, d o n o s i   ZAPOVIJED :

1. Točka 1. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj:17-06-40-16-14-1/20 od  28.03.2020.godine, mijenja se i glasi:

 Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanske županije od  20:00  do 5:00 sati.

Građani na ulici  - javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere ( maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar .

2. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.