Podijeli članak

Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO BiH) izradila je prednacrt Zakona o PDV-u. Prema tom prednacrtu nema povećanja PDV-a, ali ni uvođenja diferencirane stope ovog poreza. Samo je, barem u ovoj fazi, usklađen s europskom direktivom, važnizjih izmjena nema. Zakon o PDV na snazi je od 2006. godine, 12 godina kasnije UNO je uskladio Zakon s europskim zakonodavstvom i proslijedio prednacrt državnom i entitetskim ministarstvima financija, javlja N1.  

"Mi smo po pitanju stopa ostavili jedinstvenu stopu koja iznosi 17% kao i do sada, po pitanju rokova ostali su isti rokovi kao i u do sadašnjem zakonu", kaže Ratko Kovačević iz UNO BiH. 

Ekonomist Aleksandar Stojanović je sudjelovao u izradi sadašnjeg zakona. Kaže zakon je ispunio zadatak, da stvori jedinstveno tržište i napuni proračune. 

"Samo dvije zemlje u Europi koje imaju jednu stopu su Danska i BiH. E to je sa socijalnog aspekta, s aspekta socijalnih ciljeva nedopustivo da vam osnovne namirnice budu oporezovane kao i luksuzni proizvodi", smatra Stojanović. 

Srbija ima dvije stope. Opću od 20%, i posebnu od 10%. Ona se odnosi između ostalog na kruh i pekarske proizvode, lijekove, udžbenike, ogrijev, prevoz putnika. Hrvatska tri. Opću od 25%. Stopu od 5% koja se kao i u Srbiji odnosi na osnovne životne namirnice. I stopu od 13%, a odnosi se npr. na usluge smještaja u hotelima, sjedalice za djecu, te neke vrste hrane za bebe, ulaznice na koncerte te isporuku električne energije. 

Uvođenje ovakvog principa u BiH, smatra Stojanović ne bi bilo jednostavno. 

"Ako se uvede diferencirana stopa, nitko vam ne jamči da će se sutra cijene tih proizvoda smanjiti", ističe Stojanović. 

Ipak, tijekom godina bilo je različitih prijedloga. Iz Instituta za razvoj mladih Kult pokrenuli su inicijativu da se malim gospodarstvenicima omogući da PDV plaćaju na kraju mjeseca umjesto 10. kao sada, ali i da se smanji kamata na PDV koji nije plaćen na vrijeme sa 0,04, na 0,02. 

"Gospodarstvenici plaćaju PDV nakon što izdaju fakturu bez obzira što po nekoliko mjeseci, godina ili nikada ne naplate tu fakuturu od svog kupca. Ono što je paradoksalno da gospodarstvenici radije podižu kredite kod komercijalnih banaka i plaćaju te kamate, nego ovu od 0,04% koju bi plaćali u slučaju kašnjenja sa PDV", tvrdi Ajka Rovčanin. 

Nema preciznog termina kada će novi zakon doći do parlamentaraca BiH koji trebaju donijeti konačnu odluku.