Podijeli članak

Tagovi

Iako je tijekom proteklog vikenda došlo do povećanja vodostaja rijeke Neretve, kao i svih drugih vodotoka I. kategorije na području Agencije za vodno područje Jadranskog mora, nema nikakve opasnosti od izlijevanja rijeke Neretve, izjavio je za Fenu rukovoditelj Odjela za zaštitu od štetnog djelovanja voda te agencije Anel Nurković.

Istaknuo je kako vodostaj rijeke Neretve nije dosegao zabrinjavajuće kote na području Mostara i Čapljine te da su vodostaji niži od kota na kojima se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava.

''Najveći vodostaj na VS Carinski most Mostar zabilježen je u nedjelju, 3. veljače, u 22 sata i iznosio je 811 cm'', kazao je Nurković, naglasivši pritom kako pri vodostaju od 850 cm počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite.

Dodao je kako vodostaj rijeke Neretve na VS Carinski most Mostar trenutno iznosi 622 cm te da se u narednom razdoblju očekuju oscilacije vodostaja rijeke Neretve na toj vodomjernoj stanici od 500-800 cm.

Podsjetio je kako su od 22. siječnja u 18:15 sati na poplavnom području rijeke T-M-T (Tihaljina - Mlade - Trebižat) i rijeke Vrioštice, na snazi redovne mjera obrane od poplave.

Kada je u pitanju uređenje riječnih korita i zaštita od poplava, Nurković ističe kako ta agencija u sklopu svojih godišnjih aktivnosti vrši poslove redovnog i investicijskog održavanja zaštitnih vodnih objekta, izgrađenih u okviru sustava zaštite od poplava, kao i poslove redovnog održavanja vodotoka I. kategorije, njihovih obala te po potrebi provodi radove sanacija.

''Realizacijom ovih aktivnosti osigurava se funkcionalno stanje zaštitnih vodnih objekata te omogućava provođenje potrebnih mjera u periodu velikih voda'', naglasio je Nurković.