Podijeli članak

Sredstva koja se u federalni proračun slijevaju od naknada za priređivanje igara na sreću redovito se raspoređuju udrugama iz raznih oblasti, uključujući razne udruge. Federalno ministarstvo rada i socijalne skrbi je tako iz sredstava od naknada za priređivanje igara na sreću tijekom dvije godine (2014. i 2015.) u pretprošloj godini dobilo 3,046.130 KM i rasporedilo udrugama koje su se prijavile na natječaj, piše Večernji list BiH.  

Dodijeljena sredstva

Predviđeno je bilo da se od tog ukupnog iznosa 2,582.229 KM podijeli za financiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija. Znatno manji iznos, 12.560 KM, raspodijeljen je za financiranje programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), a 82.602 KM za financiranje programa i projekata koji se odnose na rad javnih kuhinja.

Preostali iznos od 368.739 KM usmjeren je na financiranje aktivnosti, odnosno organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi i promociju dobrovoljnog darivanja krvi.

Međutim, utvrđeno je kako je, od 147 udruga, njih 126 opravdalo dodijeljena sredstva, a da 21 korisnik sredstava nije u skladu s potpisanim ugovorom opravdao dodijeljena sredstva, odnosno da korisnici sredstava ili uopće nisu dostavili propisanu financijsku dokumentaciju ili su dostavili neodgovarajuće dokaze koji ne mogu potvrditi namjenski utrošak sredstava. 

Nema opravdanja

S obzirom na to da je uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, predviđeno je da korisnici sredstava koji ista ne opravdaju u određenom roku ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u sljedeće dvije godine, a da je ugovorom o dodjeli sredstava još propisano da su te udruge dužne izvršiti povrat sredstava čiji namjenski utrošak nisu opravdali, Ministarstvo je informiralo Vladu Federacije da je poduzelo aktivnosti u cilju osiguranja povrata sredstava i ugrađivanja odredbe u javni poziv kojom se prijave tih udruga neće razmatrati.

Na podužem popisu onih koji nisu opravdali utrošak dodijeljenih sredstava su i oni koji su dobili čak po 30.000 KM, a to su udruga “Đurđevdan” za organiziranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, Udruga invalida BiH za projekt “Pružanje informativne, stručne i tehničke pomoći u cilju poboljšanja životnih uvjeta osoba s invaliditetom u BiH” te Savez osoba s invaliditetom FBiH za uspostavu baze podataka osoba s invaliditetom na području Federacije.