Podijeli članak

Tagovi

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na III. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2019. godine u Sarajevu, donijela odluku prema kojoj dana 18. studenoga 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2019./2020. godinu i to:

– Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

– Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.
Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.

– Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.

– Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1.- 3., prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;

– motivacijski pismo;

– rodni list studenta;

– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;

– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;

– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini;

– ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;

– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);

– potvrda o dohotku svih članova kućanstva.


Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;

– motivacijsko pismo;

– rodni list studenta;

– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;

– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);

– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini;

– izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);

– potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen);

– potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;

– preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);

– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);

– potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2019. godinu za članove kućanstva;

– potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2019. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2019. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;

– druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.


Kandidati koji su već korisnici stipendije HKD Napredak nisu u obvezi ponovno dostavljati svu gore navedenu dokumentaciju, nego samo potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu studija, odnosno eventualne značajne izmjene u odnosu na ranije dostavljenu dokumentaciju.

Rok za prijave na natječaj je 9. prosinac 2019. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina