Podijeli članak

Na jučer održanoj 18. Sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja članovi Vijeća jednoglasno su usvojili novi Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava ZZO HNŽ. Ovim Pravilnikom regulirano je financiranje terapije specifičnim lijekovima i medicinskim sredstvima, a ključni razlog za donošenje ovoga Pravilnika je donošenje nove Liste lijekova i proširenje prava osiguranika. 
 
Usvojenim Pravilnikom lijekovi za epilepsiju (okskarbazepin, topiramat, pregabalin, gabapentin, levetiracetam, Na-valproat) i lijekovi za duševne bolesti (aripiprazol, kvetiapin i escitalopram)  skinuti su s financiranja preko Pravilnika o sufinanciranju jer su uvršteni na pozitivnu listu lijekova. 
 
Također, s pozitivne Liste lijekova skinuti su lijekovi somatotropin (hormon rasta) i alfa dornaza (lijek za cističnu fibrozu) i isti će biti financirani putem Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 100% iznosu, a za financiranje ovih lijekova osiguranici mogu podnijeti zahtjev nadležnim područnim uredima Zavoda. 
 
Pored navedenog izmjene Pravilnika odnose se i na povećanje prava osiguranika u liječenju: 
- Liječenje niskomolekularnim heparinima – odobreno razdoblje liječenja povećano je s 4 na 6 tjedana nakon poroda 
- Liječenje pothranjenosti (malnutricije) kod djece i omladine od navršene 26. godine života sudjelovanje Zavoda povećano je sa 100 KM na 500 KM mjesečno, a najduže 6 mjeseci 
- Za sve osiguranike Zavoda  koji se liječe od amiotrofične lateralne skleroze postotak  sudjelovanja Zavoda povećan s 50% na 100%. 
- Povećana su prava djece oboljele od bulozne epidermolize