Podijeli članak

MUP Županije Zapadnohercegovačke objavio je Javni poziv za prodaju svojih službenih motornih vozila metodom javnog nadmetanja.
Javni poziv objavljen je na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja broj: 01-118-2/19-6 od 07. veljače 2019. godine i rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja broj: 02-1-38/10-4, Povjerenstvo za prodaju službenih motornih vozila.

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Javna prodaja vozila održat će se u Gradskoj vijećnici Ljubuški (Vukovarska ulica bb) u utorak 26. ožujka 2019. godine, s početkom u 09:00 sati, piše Jabuka.tv

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja su sljedeća vozila:Kako je navedeno u priopćenju, od 09:00 sati pristupa se zaprimanju jamčevine za svako pojedinačno vozilo, i to u iznosu od 10 % od početne cijene vozila i ponuda. Ponuditelj će prilikom uplate jamčevine uz “primitak” kao dokaz o uplati jamčevine predati i obrazac ponude u koji mora čitko popuniti cijenu koju nudi (brojkama) zaokruženu na deseticu izraženu u KM za pojedinačno vozilo.

Ponuda ne može biti manja od ponuđene početne cijene vozila.

Obrazac ponude i jedna kopija “primitka” se pakira u omotnicu i predaje Povjerenstvu za prodaju.

Nakon uplate jamčevine i predaje ponuda svih ponuditelja, pristupa se otvaranju ponuda za svako vozilo. Svaka ponuda se čita javno i evidentira u zapisnik. Povjerenstvo za prodaju javno konstatira čija je ponuda najviša i proglašava ponudu tog ponuditelja pobjedničkom. U slučaju da, dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, samo ti ponuditelji će dobiti nove obrasce u koje će čitko upisati nove cijene, s tim da ranije uplaćena jamčevina vrijedi do okončanja nadmetanja. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok se ne dobije najviša ponuda. Takva ponuda se evidentira u zapisnik te se prihvaća kao konačna.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena odmah nakon završetka javnog nadmetanja.

Troškove prijenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac. Ponuđač koji da ponudu s najvećom cijenom (najpovoljniji ponuđač) , dužan je izvršiti uplatu u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila i ne uplati licitirani iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke zadržava pravo zaključivanja ugovora sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem. Ponuditelju s kojim se sklopi ugovor o prodaji, jamčevina će biti vraćena nakon uplate cjelokupne cijene.

Kupac s kojim Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke zaključi ugovor o kupoprodaji je dužan u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljena vozila.

Prodaja vozila obavlja se prema načelu “viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknade prigovore kupaca.

Vozila se mogu pregledati dan ranije 25. ožujka 2019.godine od 09:00 do 14:00 sati, na lokaciji ispred pravne osobe “M.R.M” Mostarska Vrata u Ljubuškom, priopćeno je iz Povjerenstva za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja.