Podijeli članak

U sklopu Civitasovog projekta, učenici Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar, Leonarda Vujević i Antonio Tambić u suradnji sa docenticom dr.sc. Anitom Jurić i asistenticom spec. nutricionizma Nevenom Ćorić s Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru su proveli anketu pod nazivom ''Ispitivanje prehrambenih navika srednjoškolaca grada Mostara''. 

Ispitanici su bili mladi dobi od 17 do 18 godina, a to je upravo vrijeme velikih promjena, odrastanja, novih životnih obaveza i skorog prelaska na fakultet i uključivanje u samostalan život. Istraživanjem je obuhvaćeno 480 učenika, a provedeno je anonimnim upitnikom. Rezultati istraživanja nisu poražavajući, ali mjesta za napredak ima, poručili su istraživači. 

Doručak ili zajutrak ne konzumira 36 % ispitanika, 46 % ispitanika redovno konzumira zaslađene gazirane i negazirane sokove, 17 % nikada ne konzumira nikada integralne žitarice dok ih 51 % konzumira tek povremeno. 

Istraživanjem je također utvrđena i značajna razlika prema spolu u odnosu na tjelesnu aktivnost, 48 % mladih djevojaka ne bavi se redovito tjelesnom aktivnosti. 

Stoga je upravo ovim predavanjem skrenuta pozornost na važnost učestale tjelesne aktivnosti od strane magistra kineziologije Vladimira Pokrajčića, asistenta na Kineziološkom studiju Sveučilišta u Mostaru. 

Cilj ovoga predavanja bio je uputiti učenike, nastavnike i roditelje o važnosti poboljšavanja prehrambenih i životnih navika.