Podijeli članak

Ministarstvo sigurnosti BiH ni nakon mjesec nije izvršilo zaduženje koje mu je dalo Vijeće ministara u vezi sa formiranjem stručnog tima za pravljenje studije procjene učinka izmjena i dopuna Zakona o azilu i Zakona o strancima BiH, iako je zadati rok bio deset dana.

Na sjednici Vijeća ministara održanoj 29. kolovoa razmotrena je informacija u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te informacija za Predsjedništvo BiH o trenutnom stanju u oblasti migracija.

Tada su doneseni zaključci, koji su u posjedu Srne, od kojih većina do danas nije realizirana.

"Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti da oformi stručni tim koji će u roku od deset dana napraviti studiju procjene učinka izmjena i dopuna Zakona o azilu i Zakona o strancima u smislu skraćivanja rokova koji su predviđeni sadašnjim zakonima. Ministarstvo treba tu studiju s mišljenjima dostaviti Vijeću ministara radi eventualnog prosljeđivanja Predsjedništvu BiH", navodi se u jednom od zaključaka koje Ministarstvo sigurnosti još nije realiziralo.

Jedan od zaključaka glasi i da se na traženje predlagača, a po prethodnom pojašnjenju ministra obrane Marine Pendeš, odustaje od prijedloga kojim je zatraženo angažiranje Oružanih snaga na granici BiH vezano za rješavanje problema u oblasti ilegalnih migranata.

"Zadužuje se Ministarstvo obrane da s Graničnom policijom oformi grupu stručnjaka koji će dati procjenu može li fizičko osiguranje nekih prelaza imati ikakav učinak i da o tome u najkraćem mogućem roku obavijesti Vijeće ministara", navedeno je u jednom od zaključaka koji, također, do danas nije realiziran.

Na toj sjednici zaključeno je i da se za sljedeću godinu u Zakonu o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu planira posebna stavka kojom će biti osigurana dodatana sredstva za financiranje imigracijskog i azilantskog sustava u BiH.

Jedan od zaljučaka bio je i dalje jačanje granica te, po potrebi, angažiranje potrebnog dodatnog broja policajaca federalnog MUP-a.