Podijeli članak

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru s radom je počeo 1. rujna 1978. godine, a službeno je registriran 11. svibnja 1979. godine, piše Večernji list BiH. Osnovan je udruženom inicijativom vodećih stručnih i gospodarskih čimbenika naše regije toga vremena, a proisteklom iz tada naraslih potreba za obrazovanjem kadrova građevinske struke i razvoja znanstveno-istraživačkoga rada iz područja građevinarstva. 

Počeci i usklađivanje

Po osnutku je Građevinski fakultet bio podstanar u prostorima drugih fakulteta, a potom je zakupljen dio prostorija u zgradi tadašnjeg Đačkoga doma i na taj način našlo se privremeno, prijelazno rješenje smještaja prostorija Građevinskog fakulteta. Ovo privremeno, prijelazno rješenje prostorija potrajalo je sljedećih trideset godina, tako da Građevinski fakultet svoju novu zgradu dobiva tek 2008. godine. Naime, 2. veljače 2007. godine započela je izgradnja nove zgrade Građevinskog fakulteta sredstvima koja je osigurala Vlada Republike Hrvatske, dok je svečano otvaranje zgrade održano 13. studenoga 2008. godine.

Od osnutka Građevinskog fakulteta pa do akademske godine 1988./1989. studij na Građevinskom fakultetu trajao je osam semestara, a od spomenute akademske godine studij se produljuje na devet semestara, nakon čega se pristupa izradi diplomskog rada. Konstantan rast i razvitak Fakulteta prekinuo je rat. Rat je na našemu Građevinskom fakultetu ostavio mnogobrojne ožiljke.

Od 1992. do 1994. godine nastava i ispiti prebacuju se najprije na Široki Brijeg, a zatim u Neum. Bez obzira na nemoguće uvjete za rad i veliki odljev nastavničkoga kadra, djelovanje Fakulteta prekinuto je samo u razdoblju od travnja do srpnja 1992. godine. U ratnom i poslijeratnom razdoblju dolazi do izmjena nastavnih planova i programa te njihova usuglašavanja s referentnim fakultetom, Građevinskim fakultetom u Splitu.

Zahvaljujući splitskom fakultetu i njegovim profesorima koji su u najtežim okolnostima dolazili u Mostar, često i pod udarom neprijateljskih granata, premostilo se najteže razdoblje u povijesti Građevinskoga fakulteta. Kao i na cijelom Sveučilištu u Mostaru, od akademske godine 2004./2005. nastava je i na Građevinskom fakultetu započela po novom sustavu usklađenom s načelima Bolonjske deklaracije. Od tada je nastava najvećim dijelom usklađena s referentnim Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Splita, odnosno s građevinskim fakultetima unutar Delft Universityja iz Nizozemske i ETH Zürich iz Švicarske.

Godine 2008. formirana je Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta koju čine građevinski fakulteti iz Mostara, Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba. Udruga je registrirana u Zagrebu i preko nje se usklađuju nastavni planovi i programi te se regulira status nastavnika i studenata u okviru ostvarivanja suradnje između naznačenih pet građevinskih fakulteta koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku.

Najznačajniji događaji koji se organiziraju pod vodstvom Udruge, počevši od 2013. godine, su skupovi mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti - Zajednički temelji. Izrađeni su i zbornici sažetaka koji se mogu preuzeti pri službenoj mrežnoj stranici Skupa, a dostupni su pri Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji te Hrvatskom arhivu weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

Skupovi, znanost, projekti...

Još od 2000. godine na Građevinskom fakultetu se redovito održavaju znanstvena i stručna predavanja pod nazivom “Znanstveni sati” - do sada su nastupili brojni predavači s domaćih i međunarodnih sveučilišta. Također su održani brojni znanstveni skupovi, okrugli stolovi, konferencije, među kojima vrijedi izdvojiti Međunarodni znanstveni simpozij “Modeliranje konstrukcija” koji je održan u studenome 2008. godine u povodu tridesete obljetnice osnivanja Građevinskog fakulteta. U člancima s toga simpozija okupljeni su relevantni znanstvenici iz cijeloga svijeta kako bi se odabrana tema što cjelovitije obradila, a u radu međunarodnoga Znanstvenog odbora sudjelovali su znanstvenici iz dvadeset država sa šest kontinenata. Od 2008. godine uveden je linearni sustav studiranja.

Danas se može s ponosom reći kako je to jedan od najuspješnijih koraka u organizaciji nastave, a studenti su ga prepoznali kao realan i stimulativan. Godine 2015. započeo je s radom Građevinski istraživački centar koji funkcionira kao fakultetski alat u obavljanju stručnih poslova. Od međunarodnih projekata u kojima je sudjelovao Građevinski fakultet nakon uspješno završenog FP7, IMPACTMIN treba izdvojiti dva IPA projekta: 1. IPA projekt prekogranične suradnje koji se bavi problemom navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja 2. projekta BALMAS u sklopu Programa IPA Adriatic strateški projekti koji se bavi problemom balastnih voda u Jadranskom moru. Potaknuti činjenicom da na prostoru Bosne i Hercegovine egzistiraju samo dva javna fakulteta (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci) koji proizvode kadrove iz područja arhitekture i urbanizma, od ove, akademske godine 2017./2018., uz potporu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenuli smo novi preddiplomski studij arhitekture i urbanizma.

Potreba za pokretanjem tog studija proizašla je iz činjenice kako su potrebe tržišta za ovim kadrovima velike te činjenice kako je zanimanje maturanata za navedenim studijima veliko. Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ima namjeru pružiti svojim studentima mogućnost obrazovanja u svrhu zadovoljavanja suvremenih potreba arhitekture i urbanizma kod nas te zadovoljiti potrebe tržišta za kadrovima iz ovog područja. Zanimanje za ovaj studij je veliko, tako da se bez problema popuni upisnu kvotu od trideset studenata. Od ove je godine Građevinski fakultet član Udruge hrvatskih studija arhitekture i urbanizma, što će studentima omogućiti lakše priznavanje diploma i mogući nastavak studiranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.