Podijeli članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku stupio je na snagu, a to znači da je u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH kao novi institut uveden kućni pritvor s elektronskim nadzorom.

-Navedenom dopunom ostavljena je mogućnost sudovima i tužilaštvima da tokom krivičnog postupka prema osumnjičenima odnosno optuženima mogu odrediti elektronski nadzor - rekao je Fenu federalni ministar pravde Mato Jozić. 

Sada je županijama omogućeno da primjenom ovog instituta smanje troškove pritvora.

-Županije su te koje plaćaju pritvor u Federalnom ministarstvu pravde. Do sada je to bilo 40 KM, a ovaj elektronski nadzor iznosio bi 22 KM. To je prijedlog da se ide na uštedu prema županijama s obzirom na to da s određenim županijama imamo poteškoća gdje su narasli ogromni dugovi. Ovo je jedan vid zajedničke suradnje i pomoći da što manje opterećujemo proračune županija - dodao je Jozić.

Osim navedene izmjene u Zakonu o krivičnom postupku izvršene su izmjene i dopune u skladu s presudom Ustavnog suda BiH, te su, između ostalog, propisana krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.

Također, propisano je pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužitelj pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.