Podijeli članak

Izmijenjena Uredba o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i papira od vrijednosti u RS-u je stupila na snagu 24. svibnja ove godine.

Uredbom, koja je usklađena s preporukama Stručne grupe za financijsko djelovanje (FATF), na 10.000 eura je povećan iznos iznad kojeg je fizička osoba obvezna da prijavi u slučaju iznošenja i unošenja gotovine.

Također, utvrđena je obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i papira od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu s propisom kojim se uređuje spriječvanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, priopćeno je danas iz Ministarstva finansija RS-a.

Na portalu entitetske Vlade ( Ministarstva financija), postavljeni su propisi koji se odnose na prekogranični prenos gotovine, kao i obrazac za prijavu gotovine.