Podijeli članak

Na području općine Stolac završeno je razminiranje sela Njivice ukupne površine 46.196 četvornih metara.

Na tom zadatku bili su angažirani pirotehničarski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Bihaća, Livna i Mostara.

Lokacija zahvata dio platoa Križevac i desnu padinu brda prema selu Njivice, a tijekom Domovinskog rata ovo područje se nalazilo ispred borbenih položaja HVO-a.

Uklanjanjem minske opasnosti s tog lokaliteta područje se može koristiti za ispašu stoke. Za mještane, posebno povratnike u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, uklanjanje minske opasnosti znači sigurnije okruženje, bavljenje stočarstvom i ispašu stoke koju u ovom selu većina uzgaja jer je to glavni izvor prihoda koji im omogućava opstanak na tom području.

Primopredaja zadatka je obavljena između predstavnika FUCZ-a i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), dok je predstavnik Općine Stolac upoznat s obavljenim radovima i granicama razminirane površine, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.