Podijeli članak

Tagovi

Tijekom proljeća na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih oborina i naglo topljenje snijega te nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritocima, što može prouzročiti plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljišta, aktiviranja većeg broja klizišta i odrona, oštećenje prometnih veza i slično, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Kako piše u priopćenju, u ljetnom razdoblju moguća je pojava suše što može prouzročiti nedostatak pitke vode za stanovništvo, odnosno za normalan razvoj poljoprivrednih kultura čija posljedica negativno utječe na visinu prinosa i kvalitetu proizvoda i slično.

Kako bi se navedene, ali i druge opasnosti umanjile i dovele pod nadzor, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebno je da nadležna tijela, odnosno predstavnici zaštite i spašavanja u općinama i gradovima, kao i županijama, pravodobno planiraju, organiziraju i provedu nužne preventivne mjere zaštite i spašavanja. 

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojave i posljedica, koje mogu biti izazvane poplavama i spriječiti opasnosti od štetnog djelovanja voda (pojava poplava, bujičnih i podzemnih voda na vodotocima, erozija, klizišta, odrona, i dr.) na području FBiH, nadležnim tijelima civilne zaštite županija, odnosno općina/gradova, za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom u cilju sprječavanja i smanjenja opasnosti, navedeno je više preporuka. 

Između ostalog, preporučuje se svakodnevno praćenje stanja vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja, planiranje i organiziranje provođenja odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenja riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanje obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta,..), te da se prati stupanj realizacije tih mjera i aktivnosti. Potom, organiziranje i provođenje aktivnosti na sprječavanju nelegalne gradnje objekata u vodozaštitnim zonama i geomorfološki nestabilnim terenima te izvršavanje pregleda i procjena raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme za spašavanje na vodi i pod vodom te poduzimanje potrebne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.