Podijeli članak

U sjedištu JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar, održana je 30.(ponovljena) skupština tog poduzeća. Skupštinom je predsjedala Jasmina Pašić, opunomoćenica Vlade Federacije BiH ispred državnog kapitala BiH.

Usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2016. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju za I-XII mjesec 2016. Godine  i Izvješće neovisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, te Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva o Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu, bilo je na dnevnome redu Skupštine, kao i Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2016. godini.

Anto Tutiš, izvršni direktor za ekonomske poslove, dao je detaljno obrazloženje Izvješća o poslovanju za period I-XII 2016. godine, i Izvješća neovisnoga revizora, te je konstatirao da je Elektroprivreda HZ H-B d.d. Mostar uspješno poslovala u 2016. godini i ostvarila dobit u poslovanju u iznosu od 2.389.210,00 KM.

Mišljenje revizora za financijsko izvješće je pozitivno, što znači da su priloženi financijski izvještaji prikazani istinito i fer, u svim materijalno značajnim odrednicama, sve sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik Nadzornog odbora Božo Perić i Predsjednik Odbora za reviziju Društva Vedran Smiljanić, također su podnijeli izvješća iz svog domena, te je odlukom većine zastupljenih dionica s pravom glasa donesena Odluka o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za 2016. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju za I-XII mjesec 2016. godine i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31.prosinca 2016. godine, te Izvješće o radu nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu.

Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 2.389.210,00 KM, usmjerava se  na pokrivanje gubitaka iz ranijih godina, priopćeno je.