Podijeli članak

Udruga studenata Socijalnog rada djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i postoji od 2010. godine. Na njenom čelu od ove godine nalazi se Josipa Crnogorac, studentica četvrte godine navedenog studija. Sa njom smo razgovarali o Udruzi ZAMFIS, ali i djelovanju Udruge na području BiH, te podršku koju imaju od strane fakulteta i studenata Sveučilišta.

Kada je osnovana Udruga studenata Socijalnog rada ZAMFIS i sa kojim ciljem?

- Udruga ZAMFIS osnovana je 2010. godine na inicijativu studenata Socijalnog rada, odnosno naših starijih kolega. Cilj Udruge je promicanje volonterizma, suradnja sa drugim organizacijama i udrugama, te poboljšanja socijalnog statusa studenata, ali i ostalih aktivnosti vezanih za socijalni rad.

Koliko su ljudi upoznati sa vašim radom?

- Mi smo Udruga čije se aktivnosti baziraju na humanitarnom radu i bilo tko da nam se javi s nekom potrebom spremni smo mu pomoći. Što se tiče ostale pomoći, ljudi nam se svakodnevno javljaju ili ipak sami pronalazimo socijalne slučajeve.

Koliko ZAMFIS broji članova trenutno?

- Trenutno brojimo 50 članova, a od prošle godine imali smo povećanje, odnosno velik broj novih članova.  To nisu samo studenti Socijalnog rada, nego i studenti drugih smjerova koji se mogu priključiti našem radu. Svi oni mogu nazočiti našim sjednicama, te se time pobliže upoznati sa našim radom.

Koliko podršku od strane fakulteta ima Udruga ZAMFIS?

- S obzirom da je Udruga osnovana od strane studenata, imali smo veliku podršku od strane fakulteta , to vam govorim iz osobnog iskustva. Osim toga, velika pomoć pristiže i od strane Studentskog zbora.

Koje ste projekte do sada uspjeli realizirati?

- Do sada smo imali velik broj humanitarnih akcija u kojima smo pomogli građanima kojima je pomoć potrebna. Primjerice, za Božić smo radili kolače, gdje smo pomogli domu Emanuel, te smo sudjelovali na regionalnom kongresu u Zagrebu. Jedan od najvećih projekata koje smo realizirali bio je  «Ples mira» gdje su sudjelovale tri škole sa istočne i tri sa zapadne obale grada. Cilj ovog projekta bio je druženje djece i pomirenje obala, s obzirom da znamo u kakvom gradu živimo. Smatramo da bi to mogla postati tradicija.  

Osim Plesa mira, hoće li projekt Palaćinka day-a preći u tradiciju?

- Kada jedne godine započneš sa nekim projektom, ako je on dobar, odnosno ako je pokazao uspjeh onda ga treba i nastaviti. Stoga će projekt Palaćinka day zasigurno preći u tradiciju.

Što se tiče  Udruga sa ostalih fakulteta, kakva je vaša suradnja sa njima?

- Zajedno surađujemo sa ostalim Udrugama na fakultetu Sveučilišta. Prošle godine naši volonteri su sudjelovali na projektu (op.a. Udruga studenata Medicinskog fakulteta) BOHEMSE «Sunčana strana dlana», sa Udruženjem mladih psihologa. Nadamo se u budućnosti i suradnji sa ostalim udrugama.

Koliko su građani Mostara spremi pomoći ?

- Iznenađena sam koliko su građani spremi pomoći. Kada imamo kakvu aktivnost građani u velikoj mjeri priskaču u pomoć i raspituju se o projektima koje vodimo.

Koji su vaši planovi u budućnosti?

- Za sada je planirano održavanje tribine o raku dojke. Također imamo u planu i putovanje u Sarajevo gdje ćemo posjetiti fakultete, a nazočit ćemo i kongresu u Ljubljani, koji se održava u četvrtom mjesecu iduće godine. U planu nam je i radionica o nasilju u školama, a javnost ćemo o svemu pravovremeno obavijestiti.

Razgovarali: Studenti prve godine studija Novinarstva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru