Podijeli članak

Uvriježeno stajalište da je jeftina radna snaga presudan faktor kod odluke stranih investitora da investiraju u našu zemlju razbilo je istraživanje Poslovni barometar za 2018. godinu, koju je nedavno predstavilo Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini (VSI), izvještava Indikator.ba.  

Prema istraživanju koje je provedeno među članicama VSI, a riječ je o oko 70 kompanija sa stranim kapitalom, strani investitori obično investiraju u BiH zbog geografskog i strateškog položaja, potencijala domaćeg tržišta, postojećih resursa i logistike te iskustva i tradicije koju BiH ima u određenim granama industrije.  Jeftina radna snaga je zajedno s jednostavnim pristupom sirovinama ocijenjena kao najmanje važan motiv za ulaganje u BiH. U istraživanju su odgovori investitora vrednovani ocjenama od jedan do sedam, pri čemu je sedam bodova dodijeljeno ako je neka od kategorija označena kao najprioritetnija, a jedan bod ako je kategorija posljednja po prioritetu.  

Geografski i strateški položaj sa 5,9 bodova najprioritetniji je razlog za ulaganje u BiH, potencijal domaćeg tržišta je sa 5,2 boda drugi najvažniji kriterij, a postojeći resursi i logistika sa 5,03 bodova su na trećem mjestu. Jeftina radna snaga je rangirana kao 5. najvažniji motiv za ulaganja u BiH sa 4,19 bodova.  Strani investitori su visoko ocijenili stručnost i pouzdanost ljudskih resursa u BiH, te se oko polovine anketiranih izjasnilo da je zadovoljno pouzdanošću radnika i njihovim poznavanjem stranih jezika (42 posto). U određenoj mjeri su zadovoljni sposobnošću prilagođavanja zahtjevima posla (45%), te početnim znanjima radnika (42%), dok su najmanje zadovoljni produktivnošću radnika u BiH.