Podijeli članak

Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će izvanredno zasjedati radi donošenja odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH po proširenom aranžmanu s MMF-om.

Moraju usvojiti oba doma

Ovu odluku trebaju usvojiti oba doma jer se na novac koji “leži” mora platiti zatezna kamata. Federalna Vlada predložila je zaduženje od 295,361.333 SDR (720,224.000 KM), što predstavlja dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH od 443,042.000 SDR (1.080,336.000 KM). Sredstva kredita koristit će se za pomoć u provođenju ekonomskih politika koje imaju tri glavna cilja. Prvi je intenziviranje reformi kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje, privukle investicije, otvorilo više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećao potencijal za rast ekonomije, prenosi televizija N1. Drugi cilj je nastavak procesa fiskalne konsolidacije s namjerom da se osigura kontinuirano smanjenje javnog duga u odnosu na BDP, uz istodobno smanjenje veličine Vlade i unapređenje kvaliteta njezine potrošnje. Očuvanje stabilnosti financijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka treći je cilj provođenja ekonomskih politika. Također, predviđeno je da se zastupnici i izaslanici danas izjasne o prijedlogu odluke o prihvaćanju zaduženja po ugovoru o financiranju između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak za realizaciju projekta koridora Vc.

Krediti i zaduženja

Kreditom kod Europske banke za obnovu i razvoj od 80 milijuna eura predloženo je da se osiguraju sredstva za realizaciju projekta koridora Vc na poddionicama Buna - Počitelj i Donja Gračanica - Tunel Pečulj (Zenica sjever) te Tunel Pečuj - Klopče. Krajnji dužnik po ovom kreditu je JP Autoceste FBiH Mostar. U razdoblju provedbe navedenoga projekta u federalnom proračuna nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za sufinanciranje projekta.